Tìm kiếm theo cụm từ

  Thông tin Họp HĐ nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ của TS. Nguyễn Tiến Long

Tên đề tài: Tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông bắc Việt Nam

Mã số: Mã số: B2013-TN06-01

Thời gian thực hiện: 2013 – 2016

Chủ nhiệm và các thành viên: TS. Nguyễn Tiến Long

Thời gian nghiệm thu: 15h00, thứ hai, ngày 13/6/2016

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp A – Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên

Trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, NCS, học viên thạc sĩ, sinh viên và những người quan tâm tham dự.