Tìm kiếm theo cụm từ

  Thông tin Họp HĐ nghiệm thu cấp Bộ dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của TS. Lê Sỹ Lợi

Tên dự án: Hoàn thiện thiết bị (nhà lưới mái che) và công nghệ sản xuất rau an toàn (cà chua, dưa vàng) bằng phương pháp trồng trên giá thể cho vùng Đông Bắc

- Chủ nhiệm: TS.Lê Sỹ Lợi    

- Cơ quan chủ trì: Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: Từ 2013 đến 2014

- Thời gian nghiệm thu: 9h ngày 26/6/2016

- Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 2, Trường ĐH Nông Lâm

- Thành viên thực hiện:

TT

Họ và tên

Tổ chức công tác

1

TS. Lê Sỹ Lợi

Viện Khoa học sự sống - Đại học Thái Nguyên

2

TS. Bùi Thị Thơm

Viện Khoa học sự sống - Đại học Thái Nguyên

3

Ths. Nguyễn Văn Hồng

Viện Khoa học sự sống - Đại học Thái Nguyên

4

Ths. Đặng Văn Doanh

Viện Nghiên cứu phát triển CNC về KTCN

5

CN. Nguyễn Văn Tùng

Viện Nghiên cứu phát triển CNC về KTCN

6

TS. Nguyễn Thế Huấn

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

7

TS. Nguyễn Thị Lân

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

8

Ths. Lê Thị Hảo

Viện Khoa học sự sống - Đại học Thái Nguyên

 

2. Mục tiêu:

- Hoàn thiện thiết bị (nhà lưới mái che) và công nghệ sản xuất rau an toàn cho 2 loại rau quả: Cà chua và dưa vàng để chuyển giao cho các doanh nghiệp và hợp tác xã tại địa phương.

- Ứng dụng quy trình công nghệ để sản xuất 1000 m2 nhà có mái che và 36 tấn cà chua và dưa vàng an toàn phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

3. Kết quả nghiên cứu:

     Dự án đã đạt được các kết quả nghiên cứu đáp ứng mục tiêu và sản phẩm yêu cầu:

  1.  Nghiên cứu hoàn thiện các bộ phận của nhà lưới mái che như: Hệ thống lưới che nắng, hệ thống lưới chống côn trùng, hệ thống tưới, hoàn thiện bản thiết kế nhà lưới mái che.
  2. Đã sản xuất 1000 m2 nhà lưới mái che theo thiết kế, các đơn vị thụ hưởng gồm: HTX Hoa ôn đới 700m2 và Viện Khoa học sự sống 300 m2.
  3. Nghiên cứu các chuyên đề nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cà chua, dưa vàng trong nhà lưới mái che. Đã xác định dòng cà chua CH3 do Viện Nghiên cứu rau quả lai tạo có nhiều ưu điểm đạt năng suất cao, chất lượng tốt , xác định được chế độ bón phân cho cà chua. Đã chọn lọc được giống dưa vàng Kim cô nương có năng suất và chất lượng tốt nhất cùng một số biện pháp canh tác đối với giống dưa vàng Kim cô nương.
  4.  Áp dụng quy trình kỹ thuật để sản xuất được 36 tấn cà chua, dưa vàng đủ tiêu chuẩn cung cấp cho thị trường.
  5.  Tổ chức tập huấn cho 30 cán bộ, nông dân về quy trình sản xuất cà chua, dưa vàng trong nhà lưới mái che. Tổ chức thành công Hội thảo đánh giá kết quả sản xuất cà chua, dưa vàng trong nhà lưới mái che.

4. Sản phẩm:

- Bản vẽ thiết kế nhà lưới mái che phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường của khu vực miền núi Đông Bắc.

- Quy trình công nghệ sản xuất cà chua và dưa vàng trong nhà lưới mái che.

- 1000 m2 nhà lưới mái che đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật: khung nhà chắc chắn có độ bền  15 - 20 năm, phần lưới chắn côn trùng và nilon có độ bền sử dụng 4-5 năm.

- 36 tấn cà chua, dưa vàng an toàn. Với tiêu chuẩn của sản phẩm như sau: Hàm lượng nitrat (NO3-): ≤150 mg/kg sản phẩm; Hàm lượng kim loại nặng: Asen: ≤1,0 mg/kg; Cadimi (Cd): ≤0,05 mg/kg;Chì (Pb): ≤ 0,1 mg/kg; thủy ngân (Hg): ≤0,05 mg/kg. Vi sinh vật gây hại: Salmonella: 0 CFU/g; Coliforms:≤200 CFU/g; E.coli: ≤10 CFU/g; Dư lượng thuốc BVTV: Dưới ngưỡng cho phép.

- Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của dự án.

- Số người được tham gia tập huấn và hội thảo (60 người):

   + 30 người được tập huấn về quản lý, sử dụng nhà lưới mái che và kỹ thuật trồng cà chua, dưa vàng trong nhà lưới mái che.  

            + 30 người tham gia hội thảo đánh giá kết quả sản xuất cà chua, dưa vàng trong nhà lưới mái che

5. Hiệu quả:

Về hiệu quả kinh tế, chuyển giao sơ đồ thiết kế nhà lưới mái che và Quy trình công nghệ sản xuất cà chua, dưa vàng an toàn cho các xưởng sản xuất cơ khí, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã giúp tăng doanh số và lợi nhuận cho các đơn vị, tăng thu nhập cho người lao động. Các sản phẩm của dự án sản xuất thử sẽ góp phần làm giảm giá thành sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tận dụng nguồn nguyên liệu địa phương, tiết kiệm chi phí vận chuyển, từ đó làm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Về xã hội, dự án đã góp phần phát triển ngành sản xuất rau an toàn của các doanh nghiệp nông nghiệp tại địa phương, tạo thêm công ăn việc làm cho bà con dân tộc miền núi. Tạo điều kiện cho các cơ sở cơ khí sản xuất một dạng sản phẩm mới là nhà lưới mái che phục vụ trong nông nghiệp, kết nối chặt chẽ giữa Công nghiệp và Nông nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp nông nghiệp áp dụng tiến bộ kỹ thuật trồng trọt công nghệ cao vào sản xuất

Về môi trường, việc kiểm soát các yếu tố làm giảm tỷ lệ các chất độc hại trong sản phẩm rau góp phần thiết thực vào việc bảo vệ sức khỏe của con người và môi trường sống,

Về an ninh quốc phòng: việc đảm bảo an toàn lương thực, thực phẩm cho người dân địa phương, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn chính là tiền đề để ổn định an ninh quốc phòng tại khu vực miền núi phía Bắc.

6. Khả năng áp dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:

Các doanh nghiệp nông nghiệp, xưởng cơ khí, các HTX sản xuất rau hoa và các Phòng NN & PTNT ở địa phương đủ điều kiện tiếp nhận và chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua, dưa vàng cho nông dân.

- Viện Nghiên cứu phát triển CNC về Kỹ thuật Công nghiệp là đơn vị hoàn thiện bản thiết kế nhà lưới mái che. Cơ sở sản xuất nhôm kính Nguyễn Dũng là đơn vị thi công nhà lưới mái che dựa vào bản thiết kế.

- Viện khoa học sự sống, Khoa Nông học, Hợp tác xã Hoa Ôn đới có điều kiện về đất đai, nhân lực và kỹ thuật đã hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ 36 tấn cà chua và dưa vàng theo quy trình đã được hoàn thiện. Viện Khoa học sự sống là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất cà chua, dưa vàng an toàn, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ và nông dân về quản lý, sử dụng nhà lưới mái che và kỹ thuật sản xuất cà chua, dưa vàng, tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả của dự án.

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project title: Complete equipment (a greenhouse roof) and production technologies of safe vegetables (tomatoes, yellow melons) by methods grown on material for Northeast area

Code number:

Coordinator: Dr.Le Sy Loi

Implementing institution: Thai Nguyen University

Duration: from 2013 to December, 2014

2. Objective(s):

- Complete equipment (a greenhouse roof) and production technology for two kinds of safe vegetables: tomatoes and yellow melons to transfer to businesses and local cooperatives.

- Application process technology to produce 1000 m2 greenhouse and 36 tons of tomatoes and yellow melons safety for consumption.

3. Research results:

The pilot production project has achieved the results to create the objectives and requirements:

1. Study completed parts of the greenhouse such as shading net system, insect protection system, irrigation system and completing the drawing design of the greenhouse.

2. Coordinate with mechanical groups to produce 1000 m2 of greenhouse follow design. The beneficiaries agency include: Hoa On Doi cooperative 700m2 and Life Sciences Institute 300 m2.

3. Research the topic to improve the process of planting and tending techniques tomatoes, yellow melon in a greenhouse. Tomato lines CH3 have been identified by Fruit and vegetables research Institute, which have many advantages such as high yield, good quality. determined the fertilizer regime for tomato. Already selected Kim Co Nuong variety of yellow melon have high yield and the best quality and some farming practices for Kim Co Nuong yellow melon.

4. Application of the technical process to produce 36 tons of tomatoes, yellow melon qualified provider market.

5. Organizing the training course for 30 officers and farmers on production processes tomatoes, yellow melon in a greenhouse. Successfully organized the workshop for evaluation results produced tomatoes, yellow melon in a greenhouse.

4. Products:

- Design drawings net house with roof suit climatic conditions and environment of the mountainous northeastern region.

- Technical procedure to product tomatoes and yellow melon in a greenhouse.

- 1000 m2 of net house with roof follow design: house frame have long time 15-20 years, the insect net and plastic durable used 4-5 years.

- Produced 36 tons of tomatoes and yellow melon. With standards of products: nitrate content (NO3): ≤150 mg/kg of the product; Content of heavy metals: As: ≤1,0 mg/kg; Cd: ≤0,05 mg/kg, Pb: ≤ 0.1 mg/kg; Hg: ≤0,05 mg/kg. Salmonella: 0 CFU/g; Coliforms: ≤200 CFU/g; E. coli: ≤10 CFU/g; Pesticide residues: Below permitted levels.

- Final report of project.

- Total of participants attending training courses and workshop is 60:

+ 30 participants were trained on management and use of net house with roof and technical procedure for planting tomatoes and yellow melon in greenhouse.

+ 30 participants attended the final workshop to evaluate the results produced tomatoes and yellow melon in a greenhouse.

 

5. Effects:

            Economic efficiency, transfer the design drawing of greenhouse for mechanical workshops, technical procedure to product tomatoes and yellow melon in a greenhouse for agricultural cooperative. Which has helped them increase sales and profit and increase income for farmers. The products of the trial project will contribute to reduces the cost of agricultural products, while utilizing the local materials, saving transport costs, increasing the competitiveness of products on the market.

Socially, the project has contributed to the development of safe vegetable production of agricultural businesses locally, creating more jobs for ethnic minority people in mountainous areas. Facilitating mechanical unit produce a new product is a greenhouse in agricultural service, close connection between industry and agriculture. Encouraging agricultural businesses apply high-tech advanced cultivation techniques to produce.

On the environment, the control of inputs in the production of vegetables will reduce chemical fertilizers, pesticides toxic materials, contribution to the protection of human health and the environment.

On national security: ensuring food security, food for local people, creating jobs, raising incomes for local people is a prerequisite to stabilize the security and defense in the northern mountainous region.

6. Transfer alternatives of research results and applicability:

Agricultural enterprises, mechanical workshop, the cooperatives produce vegetables and flower of locally is enough condition to receive and transfer technical processes produce to the farmers

- Research Development Institute of Advanced Industrial Technology is finishing design a greenhouse. Nhom kinh Nguyen Dung unit produced a greenhouse based on design drawing.

- Institute of Life Sciences, Agronomy Faculty, Cooperative Hoa On Doi have conditions on land, manpower and technology has completed the production and consumption of 36 tons of tomatoes and yellow melon. Life Sciences Institute is a unit chair, responsible for complete the technology procedure of tomatoes, yellow melon and technical training for staff and farmers on the management and use of a greenhouse and organizing the final workshops.