Tìm kiếm theo cụm từ

  Thông tin Họp HĐ nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ của TS. Nguyễn Thị Mão

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình quản lý cà chua tổng hợp (ICM) cho một số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Mão

- Cơ quan chủ trì: Đại học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: Từ 2013 đến 2015

Thời gian nghiệm thu: 14h ngày 29/6/2016

- Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 2, Trường ĐH Nông Lâm

 

Trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, NCS, học viên thạc sĩ, sinh viên và những người quan tâm tham dự