Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phân tích số liệu khí hậu ngoài nhà tại Thái Nguyên theo vùng tiện nghi sinh khí hậu
Lĩnh vực Xây dựng - Kiến trúc
Tác giả Nguyễn Tiến Đức,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 135 Số 5 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Thực tế xây dựng thế giới cho thấy kiến trúc xanh như là một xu hướng tất yếu, trong đó tiết kiệm năng lượng và giữ gìn môi trường theo tiêu chí phát triển bền vững là điều cốt yếu. Để tiết kiệm năng lượng công trình người thiết kế phải hiểu sâu sắc về khí hậu địa phương nơi xây dựng công trình. Bài báo này trình bày các lý thuyết về tiện nghi nhiệt, vùng tiện nghi sinh khí hậu và kết quả phân tích số liệu khí hậu ngoài nhà theo vùng tiện nghi sinh khí hậu tại Thái Nguyên.