Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đông Kinh Nghĩa thục của Việt Nam: Từ mô hình trường Đại học Keio ở Nhật Bản
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Dương Thị Nhẫn,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Đại học Keio là một trong những cơ sở đào tạo danh tiếng ở Nhật Bản được thành lập năm 1858 bởi Fukuzawa Yukichi - một trong những nhà tư tưởng tiêu biểu của Nhật Bản thời kỳ cận đại. Ngôi trường này đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực, nhân tài góp phần to lớn đối với lịch sử phát triển của Nhật Bản trong hơn 150 năm qua. Đông Kinh nghĩa thục ở Việt Nam được thành lập năm 1907 do một số nhà nho sĩ tiêu biểu đầu th\ế kỷ XX là sự học tập mô hình trường Keio của Fukuzawa Yukichi ở Nhật Bản. Việc học tập mô hình trường đại học ở Nhật Bản cho thấy các nho sĩ Việt Nam đã mạnh dạn tiếp thu thành tựu của bên ngoài với mong muốn đưa đến những thay đổi trong giáo dục, đào tạo nhân tài phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, duy tân đất nước đương thời.