Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Mở rộng môi trường học tiếng Hán thông qua ứng dụng đa phương tiện tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Mai Thị Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Hường,
Nhà xuất bản / Tạp chí Số 157 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

 

Ngoại ngữ trong xu thế hội nhập có vai trò rất lớn. Vì vậy, việc thay đổi các phương pháp giảng

dạy ngoại ngữ và mở rộng môi trường học ngoại ngữ là vấn đề cấp bách và quan trọng trong mỗi
đơn vị đào tạo ngoại ngữ để người học ngày càng được tiếp cận nhiều hơn, giao lưu nhiều hơn
trong môi trường ngôn ngữ. Trong đó, ứng dụng công nghệ đa phương tiện cung cấp cho người
học ngôn ngữ một nguồn tư liệu học tập gồm hình ảnh, văn bản, âm thanh... vô cùng phong phú
và đa dạng, người học có cơ hội học tập ở mọi lúc mọi nơi bằng nhiều phương thức khác nhau và
có thể đạt hiệu quả nhất định trong học tập. Trong bài viết này tác giả dựa vào những ưu thế của
công nghệ đa phương tiện, giới thiệu sơ bộ về mô hình website tự học tiếng Hán, đồng thời đưa ra
những kiến nghị trong việc áp dụng một số ứng dụng công nghệ đa phương tiện góp phần mở rộng
môi trường học tiếng Hán tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.