Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Công nghệ kết hợp hồ sinh học và bãi lọc trồng cây để xử lý nước thải sinh hoạt
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Vi Thị Mai Hương, Trần Đức Hạ
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 1 Số 96 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-3674
Tóm tắt nội dung

Hồ sinh học và bãi lọc trồng cây là những công trình sinh thái, xử lý nước với kinh phí đầu tư và chi phí vận hành bảo dưỡng thấp. Điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam phù hợp cho việc ứng dụng các công trình này để xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa.Việc xử lý kết hợp hai loại công trình này sẽ mang lại hiệu quả xử lý cao cũng như góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường các đô thị nhỏ, các vùng ven đô.Tuy nhiên hiện nay ứng dụng các công trình bãi lọc trồng cây và hồ sinh học ở Việt Nam còn hạn chế.Bài báo phân tích những ưu điểm của công nghệ kết hợp hồ sinh học và bãi lọc trồng cây và khả năng ứng dụng ở Việt Nam.