Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu hấp phụ Cd trong môi trường nước sử dụng tổ hợp vật liệu graphene-bùn đỏ
Người đề xuất Hà Xuân Linh
Cơ quan phối hợp Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Ngày gửi 04/10/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

-Tìm ra quy trình chế tạo tổ hợp vật liệu graphen/ bùn đỏ có khả năng hấp phụ Cd trong môi trong môi trường.
-Xây  dựng  qui  trình  sử  dụng  vật  liệu composit graphene/bùn đỏ để xử lý Cd trong nước thải tại một số khu công nghiệp hoặc làng nghề. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại B theo QCVN 40 hiện hành.
-Tìm ra quy trình chế tạo tổ hợp vật liệu graphen/ bùn đỏ có khả năng hấp phụ Cd trong môi trong môi trường. -Xây  dựng  qui  trình  sử  dụng  vật  liệu composit graphene/bùn đỏ để xử lý Cd trong nước thải tại một số khu công nghiệp hoặc làng nghề. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại B theo QCVN 40 hiện hành.

Nội dung

- Chế tạo vật liệu graphene bằng phương pháp điện hóa.

- Tận thu bùn đỏ sau đó tổ hợp với graphene chế tạo được theo các điều kiện xử lý khác nhau thành vật liệu hấp phụ (VLHP).

- Hình thái học, cấu trúc của vật liệu chế tạo sẽ được nghiên cứu thông qua các phép đo như:  Nhiễu xạ tia X (XRD), phổ tán xạ Raman, hiển vi điện tử truyền qua (TEM), hiển vi điện tử quét (SEM), hiển vi lực nguyên tử (AFM) phổ quang điện tử tia X (XPS).

- Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm Cd trong nước của VLHP sử dụng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (ASS).

Kết quả dự kiến
1.  Sản phẩm khoa học:

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài:                

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02                       

- Số lượng sách xuất bản:                                                  

2. Sản phẩm đào tạo: đào tạo sau đại học, đào tạo đại học.        

- Đào tạo 01 thạc sĩ, 02 cử nhân

3. Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả năng và địa chỉ ứng dụng,...

- Vật liệu hấp phụ (VLHP) được tổ hợp với graphene chế tạo được theo các điều kiện xử lý khác nhau sẽ được ứng dụng thử nghiệm trong mô hình sử lý nước thải tại phòng thí nghiệm trường Đại học Nông Lâm. Đây sẽ là mô hình giảng dạy cho sinh viên ngành Khoa học môi trường tại Trường đại học Nông lâm và các cơ sở giáo dục đại học thành viên khác trong Đại học Thái Nguyên có chuyên nhành khoa học môi trường tham khảo.

4. Các sản phẩm khác:

- Một báo cáo làm tiền đề cho việc chế tạo mô hình sử dụng tổ hợp vật liệu graphene-bùn đỏ để xử lý một số ion kim loại nặng trong môi trường nước.

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*