Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu công nghệ sản xuất và khảo nghiệm phân bón hữu cơ sinh học thế hệ mới Nông lâm 16
Người đề xuất Phạm Văn Ngọc
Cơ quan phối hợp Đại học Nông Lâm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Ngày gửi 05/10/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và khảo nghiệm phân Nông lâm 16 để đăng ký sở hữu trí tuệ và thương mại hóa sản phẩm mang thương hiệu Đại học Thái Nguyên.

Nội dung

-         Nghiên cứu xây quy trình sản xuất than sinh học từ phụ phẩm Nông lâm nghiệp phục vụ sản xuất phân bón

-         Đánh giá hiệu lực phân Nông lâm 6 trên cây chè

-         Đánh giá hiệu lực phân Nông lâm 6 trên cây rau

-         Đánh giá hiệu lực phân Nông lâm 6 trên cây lúa

-         Đánh giá hiệu lực phân Nông lâm 6 trên cây ăn quả

-         Đánh giá hiệu lực phân Nông lâm 6 trên cây ngô

-         Đánh giá hiệu lực phân Nông lâm 6 trên cây hoa

Kết quả dự kiến
  1. 1.      Sản phẩm

6.1.  Sản phẩm khoa học:

-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước được Hội đồng chức danh nhà nước tính điểm công trình: 01                                              

      6.2. Sản phẩm đào tạo: đào tạo sau đại học, đào tạo đại học: 1 thạc sỹ, 2 kỹ sư

      6.3. Sản phẩm ứng dụng:

- Sản xuất 30 tấn phân Nông lâm 16 phục vụ khảo nghiệm và trình diễn trên các loại cây trồng

       - Các mô hình trình diễn bón phân Nông lâm 16: quy mô 2 chè vùng chè Tân Cương, 1ha rau xã Đông Cao huyện Phổ Yên, 2 ha lúa thị xã Phổ Yên,  2 ha cây ăn quả ở huyện Hàm Yên, 2 ha cây ngô và 05 ha hoa cây hoa ở Mê Linh

      - Thu gom và xử lý hàng 200 tấn phụ phẩm nông lâm nghiệp và chăn nuôi có nguy cơ gây ôi nhiễm môi trường

      - Có 01 lò đốt sản xuất than sinh học

6.4. Các sản phẩm khác:

Địa chỉ ứng dụng: Các vùng trồng cây chè, cây rau, cây màu, cây ăn quả tập trung ở các tỉnh phía Bắc: vùng chè Tân Cương, vùng trồng rau xã Đông Cao huyện Phổ Yên, vùng trồng lúa xã Trung Thành thị xã Phổ Yên, vùng trồng Cam ở huyện Hàm Yên, vùng trồng Ngô xã Huống Thượng huyện Đồng Hỷ và vùng trồng hoa ở huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. 2.      Hiệu quả mang lại: Thực hiện đề có để có cơ sở khoa học công nhận phân bón mới, công nhận sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, đề tài còn giúp giảm thiểu ôi nhiễm môi trường và cung cấp phân bón chất lượng cao cho nông dân, góp phần nâng cao giá trị, thương hiệu nông sản được cấp chỉ dẫn địa lý vùng núi Trung du phía Bắc.
Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*