Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao (Đan sâm, Cát cánh, Đương quy, Bạch truật) theo hướng GACP - WHO nhằm tạo vùng nguyên liệu bền vững phục vụ cho YHCT và sản xuất thuốc trong nước
Người đề xuất Lê Thị Minh Thảo
Cơ quan phối hợp Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Ngày gửi 05/10/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 12(Tháng)
Mục tiêu

Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống và phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế cao (Đan sâm, Cát cánh, Đương quy, Bạch truật) nhằm phát triển thành cây hàng hoá của địa phương, nâng cao thu nhập hộ gia đình, sử dụng có hiệu quả tài nguyên lao động, đất đai tại các xã vùng cao tỉnh Lào Cai. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển bền vững các loài cây đặc sản có giá trị kinh tế cao. 

Nội dung

Nội dung 1. Khảo sát, đánh giá điều kiện tự nhiên (khí hậu, đất đai, nguồn nước), trình độ thâm canh của người dân và thị trường tiêu thụ dược liệu tại tỉnh Lai Châu.

Nội dung 2. Xây dựng quy trình nhân giống đối với cây Đan sâm, Cát cánh, Đương quy, Bạch truật.

Nội dung 3. Xây dựng mô hình sản xuất giống đạt tiêu chuẩn cấp cơ sở cho cây Đan sâm, Cát cánh, Đương quy, Bạch truật.

            Kết quả dự kiến:

Nội dung 4. Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật trồng, sơ chế và bảo quản Đan sâm, Cát cánh, Đương quy, Bạch truật.

 Kết quả dự kiến: Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng, sơ chế và bảo quản các loại cây dược liệu trên theo hướng dẫn GACP-WHO phù hợp với điều kiện tỉnh Lào Cai.

Nội dung 5. Xây dựng mô hình sản xuất điểm cây Đan sâm, Cát cánh, Đương quy, Bạch truật theo hướng GACP - WHO gắn kết giữa Vùng sản xuất giống - Vùng nguyên liệu - Doanh nghiệp tiêu thụ, chế biến nguyên liệu cho người dân để phát triển vùng trồng hàng hóa.

 

Nội dung 6. Đề xuất quy hoạch vùng trồng cây dược liệu gắn kết giữa Vùng sản xuất giống - Vùng nguyên liệu - Doanh nghiệp tiêu thụ, chế biến nguyên liệu cho người dân để phát triển vùng trồng hàng hóa.

Nội dung 7. Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật (cán bộ kỹ thuật khuyến nông, hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân, doanh nghiệp) phục vụ phát triển mô hình.

 

Kết quả dự kiến

1.  Sản phẩm khoa học:

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 01 bài                   

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 03 bài báo đăng trên các Tạp chí Quốc gia.                

- Số lượng sách xuất bản: 01 sách chuyên khảo xuất bản Quốc gia                                       

     2. Sản phẩm đào tạo: 01 đào tạo sau đại học và 02 đào tạo sau đại học.                                 

    3. Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả năng và địa chỉ ứng dụng,...

            - Xây dựng được quy trình nhân giống và bộ giống tiêu chuẩn dược liệu phục vụ nhu cầu phát triển vùng nguyên liệu cho tỉnh Lào Cai và Tây Bắc.

            - Bản thuyết minh và hệ thống bản đồ quy hoạch vùng sản xuất giống dược liệu tỉnh Lào Cai và bản đồ thích hợp đất đai cho 04 loại cây dược liệu nghiên cứu tại tỉnh Lào Cai và Tây Bắc .

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*