Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai bằng công nghệ GIS và viễn thám
Người đề xuất Lê Thị Minh Thảo
Cơ quan phối hợp Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Ngày gửi 05/10/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 12(Tháng)
Mục tiêu

- Đánh giá hoạt động du lịch và tiềm năng du lịch tỉnh Lào Cai.

- Số hóa hiện trạng và các tiềm năng của toàn tỉnh trên hệ thống ArcGIS online, tích hợp các thông tin chi tiết của từng khu vực, đặc biệt là các địa danh có tiềm năng du lịch.

- Đưa cơ sở dữ liệu thông tin đi sâu vào thực tiễn, từ cơ sở này có thể ứng dụng đa ngành phục vụ mục tiêu phát triển tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai.

Nội dung

- Điều tra thu thập số liệu tổng hợp về tiềm năng du lịch và các điểm du lịch từng địa phương (chi tiết đến cấp xã) cho toàn tỉnh

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin (dữ liệu thuộc tính)

- Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian (bản đồ) toàn khu vực chi tiết từ đơn vị hành chính cấp xã.

- Tích hợp cơ sở dữ liệu không gian và cơ sở dữ liệu thuộc tính

- Online hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu, mặc định phân quyền cập nhật và điều chỉnh thông tin cho cộng tác viên hệ thống quản lý CSDL.

- Đưa cơ sở dữ liệu phục vụ đa ngành đa lĩnh vực với vai trò như cổng thông tin điện tử số toàn tỉnh.

Kết quả dự kiến

- Cơ sở dữ liệu thông tin tổng hợp quản lý bằng phần mềm GIS ở cả 2 dạng offline và online phục vụ cho phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Lào Cai và khu vực.

- Quy trình sử dụng và khai thác thông tin du lịch bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*