Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu tuyển chọn và sử dụng một số biện pháp kỹ thuật phát triển một số giống hoa Hồng, hoa Thược dược, hoa Đồng tiền phục vụ sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lào Cai.
Người đề xuất Lê Thị Minh Thảo
Cơ quan phối hợp Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Ngày gửi 05/10/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 12(Tháng)
Mục tiêu

Tuyển chọn và sử dụng một số biện pháp kỹ thuật phát triển một số giống hoa Hồng, hoa Thược dược, hoa Đồng tiền phục vụ sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lào Cai.

Nội dung

Nội dung 1. Khảo sát, đánh giá điều kiện tự nhiên (khí hậu, đất đai) tại thành phố Lào Cai.

Nội dung 2. Nghiên cứu tuyển chọn một số giống hoa Hồng, hoa Đồng tiền và hoa Thược dược

Nội dung 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sự sinh trưởng, phát triển, chất lượng ra hoa và hiệu quả kinh tế của một số giống hoa Hồng, hoa Đồng tiền, hoa Thược dược.

Nội dung 4. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại giá thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển, chất lượng ra hoa và hiệu quả kinh tế của một số giống hoa Hồng, hoa Đồng tiền, hoa Thược dược tại thành phố Lào Cai.

Nội dung 5. Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc đối với giống hoa Hồng, hoa Đồng tiền, hoa Thược dược tại Lào Cai.

 Kết quả dự kiến: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc đối với giống hoa Hồng, hoa Đồng tiền, hoa Thược dược.

 

Kết quả dự kiến

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa Hồng, hoa Đồng tiền và hoa Thược dược nhằm phục vụ sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lào Cai, đồng thời là mô hình quảng bá sản phẩm, mô hình phục vụ cho sinh viên thực hành, thực tập.

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*