Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học Ngoại ngữ của giảng viên và sinh viên tại Đại học Thái Nguyên
Người đề xuất Dương Đức Minh
Cơ quan phối hợp Khoa Quốc tế
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Ngày gửi 05/10/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các yếu tố làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên tại Đại học Thái Nguyên khi học tiếng Anh. Mục đích chính là để tìm hiểu "thái độ sinh viên đại học Thái Nguyên đối với việc  học tiếng Anh và những động lực thúc đẩy sự tiến bộ của sinh viên khi học tiếng Anh". Có rất nhiều yếu tố góp phần vào việc hình thành thái độ và động lực. Những yếu tố này có thể chia thành ba lĩnh vực: người học, tình hình học tập giảng dạy, và môi trường giảng dạy và học tập.

-          Lĩnh vực thuộc về người học bao gồm tuổi tác, niềm tin, giới tính, độ thông mình, sự quan tâm, tính cách, hoàn cảnh gia đình và hoàn cảnh xã hội.

-          Lĩnh vực tình hình học tập và giảng dạy bao gồm: giáo viên, giáo trình, đề cương môn học, tư liệu giảng dạy và phương pháp giảng dạy.

-          Môi trường giảng dạy và học tập bao gồm: chính sách về việc giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ hay như một ngôn ngữ thứ hai, giá trị của tiếng Anh cũng như những cơ hội việc làm, điều kiên cơ sở vật chất của các nhà trường và môi trường giáo dục gia đình.

Nội dung

 

Nội dung nghiên cứu của để tài nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:

1. Yếu tố gia đình ảnh hưởng đến thái độ của học sinh đối với việc học tiếng Anh như thế nào?

2. Thái độ tích cực đối với tiếng Anh và môi trường học tiếng Anh có tương quan với động lực học tập của sinh viên không?

3. Quan điểm, thái độ của giảng viên đối với nghề nghiệp của mình có ảnh hưởng đến sự tiến bộ của học sinh hay không? Những loại mối tương quan nào giữa hai yếu tố này?

4. Giá trị cốt lõi của sinh viên Đại học Thái Nguyên khi học ngoại ngữ ở bậc đại học là gì?

5. Sinh viên Đại học Thái Nguyên đã đáp ứng được trình độ ngoại ngữ yêu cầu hay chưa? Các em đã nhận thức được nhu cầu cần học những cái được học hay chưa? Liệu các chương trình giảng dạy và nội dung của các tài liệu, bài giảng đã phù hợp với nhu cầu nhận thức của của mình hay chưa?

Kết quả dự kiến

Tìm hiểu, phân tích và so sánh được các yếu tố như : người học, tình hình học tập giảng dạy, và môi trường giảng dạy và học tập có liên quan như thế nào và mức độ ra sao đối với chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Đại học Thái Nguyên.

Sản phẩm khoa học:

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 01                   

-  Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01                                                        

Sản phẩm đào tạo: đào tạo sau đại học, đào tạo đại học: 01 luận văn Thạc sĩ

 

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*