Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập theo nghị quyết 30a/NĐ-CP của chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Người đề xuất Lưu Thị Thùy Linh
Cơ quan phối hợp Đại học Nông Lâm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Ngày gửi 08/08/2017
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập theo Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2017 để đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách đến năm 2020, tầm nhìn 2025 – 2030 được hiệu quả hơn, thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, đưa tỉnh Bắc Kạn phát triển trung bình trong vùng trung du miền núi phía Bắc.

Nội dung

- Phân tích thực trạng tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập tại tỉnh Bắc Kạn

- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu khi tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập tại tỉnh Bắc Kạn

- Đề xuất giải pháp nhằm tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập tại tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 – tầm nhìn 2025 -2030.

Kết quả dự kiến
Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*