Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu vận dụng những quan điểm lý luận dạy học hiện đại vào quá trình dạy học các học phần Lý luận và Phương pháp dạy học hóa học
Người đề xuất Hoàng Thị Chiên
Cơ quan phối hợp Đại học sư phạm
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Ngày gửi 27/02/2013
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

Nghiên cứu vận dụng những quan niệm lý thuyết, những biện pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại trong quá trình thực hiện các học phần Lý luận và phương pháp dạy học môn hóa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

Nội dung

5.1. Nghiên cứu lý luận về những quan niệm lý thuyết, những biện pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại, xây dựng cơ sở lý luận của đề tài.

5.2. Khảo sát về thực trạng đáp ứng nhu cầu thực tiễn giáo dục phổ thông của các giáo viên hóa học.

5.3. Vận dụng tư tưởng của lý luận dạy học hiện đại để xây dựng nội dung và đổi mới phương pháp dạy học các học phần: Phương pháp luận dạy học và nghiên cứu khoa học về dạy học hóa học (MST441), Kỹ năng dạy học cơ bản trong dạy học hóa học (BSH933) trong chương trình ngành Sư phạm hóa học.

5.4. Thực nghiệm sư phạm kiểm nghiệm tính đúng đắn của giả thuyết.

Kết quả dự kiến

6. Sản phẩm và kết quả dự kiến :

6.1. Sản phẩm khoa học: 

-  02 bài báo khoa học đăng tạp chí trong nước

- 02 giáo trình đại học của 2 môn học Phương pháp luận dạy học và nghiên cứu khoa học về dạy học hóa học (MST441), Kỹ năng dạy học cơ bản trong dạy học hóa học (BSH933) (dạng bản thảo).

- 02 đề cương môn học trên dùng cho học viên cao học và sinh viên lớp chất lượng cao (dạng bản thảo).

6.2. Sản phẩm đào tạo :

- 02 nhóm sinh viên NCKH.

6.3. Sản phẩm ứng dụng :

- Tài liệu hỗ trợ dạy học cho GV (dạng văn bản và file điện tử), giáo án các bài học  hướng dẫn triển khai một số kỹ thuật dạy học hóa học hiện đại trong DHHH, dùng cho GV môn hóa học trường THCS, THPT và SV ngành sư phạm hóa học.

Tải file Nghiên cứu vận dụng những quan điểm lý luận dạy học hiện đại vào quá trình dạy học các học phần Lý luận và Phương pháp dạy học hóa học tại đây

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*