Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
3201 Vũ Vân Anh Đại học sư phạm
Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học
Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Địa lý
4 5 0
3202 Vũ Văn Cành Đại học sư phạm
0 0 0
3203 Vũ Văn Đam Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3204 Vũ Văn Đệ Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
3205 Vũ Văn Diện Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
3206 Vũ Vân Du Trung tâm hợp tác quốc tế
0 0 0
3207 Vũ Văn Hải Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3208 Vũ Văn Hiệu Đại học Y-Dược
0 0 0
3209 Vũ Văn Hinh Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai
0 0 0
3210 Vũ Văn Huy Đại học Kinh tế và QTKD
Tin học
0 2 0
3211 Vũ Văn Long Đại học Y-Dược
0 0 0
3212 Vũ Văn Minh Đại học Y-Dược
0 0 0
3213 Vũ Văn Nhân Đại học sư phạm
0 0 0
3214 Vũ Văn Nhượng Đại học sư phạm
Hóa - Công nghệ thực phẩm
1 2 0
3215 Vũ Văn Thắng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Điện - Điện tử - Tự động hóa
Điện - Điện tử - Tự động hóa
1 2 1
3216 Vũ Văn Thành Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3217 Vũ Văn Thông Đại học Nông Lâm
0 0 0
3218 Vũ Văn Xuyên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
3219 Vũ Việt Linh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3220 Vũ Việt Vũ Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
2 1 0
3221 Vũ Vinh Quang Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
3222 Vũ Xuân Hoà Đại học Khoa học
2 3 0
3223 Vũ Xuân Hồng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3224 Vũ Xuân Nam Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
3 4 0
3225 Vũ Xuân Trinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
3226 Vương Quốc Nghĩa Đại học Nông Lâm
0 0 0
3227 Vương Thị Hương Giang Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
3228 Vương Thị Phong Trung tâm hợp tác quốc tế
0 0 0
3229 Vương Trường Xuân Đại học Khoa học
1 0 0
3230 Vương Vân Huyền Đại học Nông Lâm
0 0 0
3231 Vy Huyền Minh Đại học sư phạm
0 0 0
3232 Vy Thị Phương Đại học sư phạm
0 0 0
3233 Vy Thị Trưng Đại học sư phạm
0 0 0
Trang 65/65 <12...5556575859606162636465>