Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phân tích tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng Vùng Đông Bắc Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Trần Đình Tuấn, Nguyễn Thị Châu,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 481 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 0868 - 3808
Tóm tắt nội dung

Trong những năm qua, các tỉnh ở vùng Đông Bắc Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại những bất cập và hạn chế nhất định. Bài viết phân tích tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng vùng Đông Bắc Việt Nam giai đoạn 2010-2015, qua đó cho thấy những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục để góp phần thúc đẩy vốn rừng Đông Bắc phát triển bền vững.