Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng sử dụng giáo trình môn Lý thuyết dịch Tiếng Trung ở Khoa Ngoại ngữ ĐH Thái Nguyên và biện pháp khắc phục
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Quách Thị Nga
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học và Công nghệ (ĐHTN) Tập 156 Số 11 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN SSN1859-2171
Tóm tắt nội dung

Giáo trình là một nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học. Hiện nay giáo trình môn Lý thuyết dich tiếng Trung (LTD TT) đang được sử dụng tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN chưa thật sự đáp ứng được mục tiêu của môn học. Thông qua khảo sát thực trạng sử dụng giáo trình môn học này những năm gần đây và khảo sát đánh giá của giảng viên,  người học về giáo trình môn học, chúng tôi cho rằng cần phải tự biên soạn một cuốn giáo trình môn LTD TT dành riêng cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ. Từ những tồn tại thu được qua kết quả khảo sát, chúng tôi đưa ra những kiến nghị biên soạn khắc phục được nhược điểm của những giáo trình đã và đang sử dụng tại Khoa, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn học này.