Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu cơ chế tạo pha thủy tinh trong kim loại sắt bằng phương pháp mô phỏng
Lĩnh vực Vật Lý
Tác giả Giáp Thị Thùy Trang*, Phạm Đức Linh và Phạm Hữu Kiên
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 159 Số 14 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT) về cấu trúc và cơ chế tạo pha thủy tinh trong kim loại Fe với thế tương tác cặp Pak-Doyama. Cơ chế hình thành pha thủy tinh trong kim loại Fe được phân tích thông qua động năng trung bình trên một nguyên tử, hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT), phân bố số phối trí (SPT), kỹ thuật phân tích trực quan. Các kết quả mô phỏng cho thấy khi nhiệt độ giảm từ 1500 K (trạng thái lỏng) xuống dưới nhiệt độ 700 K, trong Fe có sự chuyển pha từ pha lỏng sang pha thủy tinh (vô định hình). Cơ chế hình thành các pha thủy tinh khác nhau trong Fe được giải thích thông qua sự biến dạng và thu nhỏ của các loại đơn vị cấu trúc.