Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên LIÊN KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ HỘ GIA ĐÌNH TRONG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ DƯỢC LIỆU TẠI TỈNH BẮC GIANG
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả "Phạm Văn Hạnh", "Đỗ Thị Hoàng Yến", "Nguyễn Thị Thu Trang"
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên Tập 160 Số 15 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Với địa hình đa dạng, vừa miền núi, vừa trung du, lại có đồng bằng xen kẽ, Bắc Giang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển cây trồng dược liệu có giá trị kinh tế cao. Thời gian gần đây, việc xây dựng hình thành nguồn nguyên liệu dược phẩm trên địa bàn tỉnh nhằm cung ứng cho các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân trong đó mối liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân chưa tốt, các mối quan hệ chưa thắt chặt như mong muốn, các mối liên kết dọc và ngang hình thành và phát triển khó khăn. Bài viết này nghiên cứu thực trạng mối liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ dược liệu tại tỉnh Bắc Giang và đề xuất giải pháp để tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cây dược liệu ở địa phương này.