Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thiết kế bộ điều khiển port controller hamilton để điều khiển hệ pan tilt – stereo camera bám mục tiêu di động
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Lê Văn Chung, Ma Thị Hồng Thu
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên Tập 10 Số 155 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Thiết kế bộ điều khiển port controller hamilton để điều khiển hệ pan tilt – stereo camera bám mục tiêu di động