Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Optimal tracking a moving target for integrated mobile robot – pan tilt – stereo camera
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Lê Văn Chung, Phạm Thượng Cát
Nhà xuất bản / Tạp chí Advanced Intelligent Mechatronics AIM IEEE Conference Tập 1 Số 16 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Optimal tracking a moving target for integrated mobile robot – pan tilt – stereo camera