Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử trên mô hình thiết bị thực
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Ngô Kiên Trung
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 140 Số 10 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử trên mô hình thiết bị thực