Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Ngô Kiên Trung, Nguyễn Thị Thanh Nga, Dương Quốc Tuấn
Nhà xuất bản / Tạp chí Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển