Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Xây dựng chính sách hàng tồn kho hợp lý trong công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại các doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Trần Văn Hùng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Trần Đình Tuấn, Trần Thị Nhung,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 130 Số 16 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN1859-2171
Tóm tắt nội dung