Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sự biến đổi hôn nhân của gia đình dân tộc Tày, Nùng tại xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Dương Thùy Trang, Nguyễn Đ. Hương Giang, Lèng Thị Lan,
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 157 Số 12 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung