Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng ảnh viễn thám và GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang năm 2014
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Chu Văn Trung, Lùng Thị Thu, Đỗ Văn Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 150 Số 5 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859-2171
Tóm tắt nội dung