Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu xây dựng vùng giá trị đất đai cho đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nông thôn tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Ma Trương Thiêm, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải, Lưu Quốc Trung
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 150 Số 5 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859-2171
Tóm tắt nội dung