Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên MỞ RỘNG DẢI TẦN TỪ THẨM ÂM DỰA TRÊN MÔ HÌNH LAI HÓA BẬC HAI CHO CẤU TRÚC ĐỐI XỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG
Lĩnh vực Vật Lý
Tác giả Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Minh Tân, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Mây , Vũ Đình Lãm
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 172 Số 121 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Một nghiên cứu gần đây của chúng tôi đã chỉ ra sự mở rộng vùng tần số có độ từ thẩm âm có thể thu được đơn giản bằng cách sử dụng siêu vật liệu có cấu trúc dạng cặp dây bị cắt (cut-wire-pair - CWP) [10], [11]. Sự tương tác mạnh giữa hai cặp dây bị cắt liền kề theo vectơ sóng k tạo ra hiện tượng hỗ cảm để tách đỉnh cộng hưởng là nguyên nhân cho sự mở rộng vùng tần số hoạt động. Tuy nhiên với cấu trúc CWP cho vùng mở rộng phụ thuộc rất mạnh vào phân cực của sóng điện từ. Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu hóa cấu trúc mở rộng vùng cộng hưởng từ nhằm khắc phục hạn chế vừa nêu trên. Những kết quả này rất hữu ích cho việc tiến hành các thực nghiệm để thu được các hiệu ứng lai hóa của siêu vật liệu vào các ứng dụng.