Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thủ thuật gian lận thuế xuất khẩu, nhập khẩu và giải pháp khắc chế
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả TS Lê Xuân Trường, Ths Nguyễn Việt Dũng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Tài chính Tập 569 Số 3 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN - 005 - 56
Tóm tắt nội dung

Trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, gian lận thuế diễn ra vô cùng phức tạp và ngày càng tinh vi, không chỉ làm thất thu cho NSNN mà còn gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, không công bằng, gây thiệt hại cho người kinh doanh chân chính. Để phòng chống gian lận, cần nhận diện các thủ thuật gian lận và chỉ ra nguyên nhân, từ đó tìm ra giải pháp khắc chế