Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Giáo trình Tài chính tiền tệ
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Chủ biên: TS Vũ Thị Hậu, Ths Vũ Thị Loan. Tham gia biên soạn chương 4: Ths Nguyễn Việt Dũng
Nhà xuất bản / Tạp chí NXB Đại học Thái Nguyên, Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Giáo trình Tài chính tiền tệ