Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sai số và sự hội tụ của phương pháp đơn điệu đối với các bài toán giá trị biên elliptic nửa tuyến tính cấp bốn
Lĩnh vực Toán học
Tác giả . Ngô Thị Kim Quy, Nguyễn Thị Thu Hường, Phạm Thị Linh
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 143 Số 13 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Mục đích của bài báo là phân tích sai số và sự hội tụ của phương pháp đơn điệu đối với các bài toán giá trị biên elliptic nửa tuyến tính cấp bốn, đưa ra kết quả so sánh về tốc độ hội tụ và phân tích sai số toàn cục.