Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phương pháp nghiệm trên và nghiệm dưới giải bài toán giá trị biên bốn điểm cấp bốn
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Ngô Thị Kim Quy, Nguyễn Thị Thu Hường
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 144 Số 14 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Bài báo xét 1 bài toán giá trị biên bốn điểm cấp bốn. Sử dụng phương pháp nghiệm trên, nghiệm dưới và nguyên lý cực đại mới để thiết lập các kết quả về tồn tại nghiệm.