Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng GIS và ảnh Landsat đa thời gian xây dựng bản đồ biến động diện tích rừng tại xã vùng đệm Xuân Đài và Kim Thượng, Vườn Quốc gia Xuân Sơn
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Tác giả Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn T.Thu Hiền, Lương T.Thu Trang
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 3 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung