Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng ảnh Spot 6 xây dựng bản đồ sinh khối và trữ lượng Carbon rừng trồng Thông thuần loài tại xã Nguyên Bình, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Tác giả Nguyễn Hải Hòa, Trần Thị Phương Thúy, Dương Trung Hiếu, Nguyễn Thị Thu Hiền
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên Số 4 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung