Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Mỹ nhân nơi đồng cỏ của Lê Hoài Nam - Nhìn từ đặc trưng tiểu thuyết
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Cao Thị Hồng,
Nhà xuất bản / Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam Tập 272 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Với Mỹ nhân nơi đồng cỏ, có thể nói Lê Hoài Nam đã chạm đến “chiều sâu của triết lý lịch sử” (từ dùng của G. Lukacs) bởi tiểu thuyết của ông không chỉ quan tâm sự kiện lịch sử mà quan trọng hơn nhà văn quan tâm đến số phận con người trong bể dâu của cõi nhân sinh. Kiến tạo tiểu thuyết trên nền lịch sử là một thách thức không nhỏ đối với người cầm bút, song với vốn kiến thức phong phú, sự từng trải và bản lĩnh nghệ sĩ, nhà văn Lê Hoài Nam đã thành công trong  khám phá và lý giải lịch sử bằng cái nhìn trong quan niệm của riêng mình.