Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số giải pháp phát triển kinh tế Việt Nam năm 2018
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu, DươngThúy Hồng
Nhà xuất bản / Tạp chí Số 7 Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 0866-7120
Tóm tắt nội dung

Năm 2017, Nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Năm 2018, với những yếu tố thuận lợi nhất định của năm 2017, dự báo nhiều triển vọng khả quan cho nền kinh tế Việt Nam, nhưng đồng thời những thách thức khó khăn vẫn còn khá lớn. Để kinh tế Việt Nam năm 2018 phát triển hiệu quả, ổn định và bền vững, cần bàn nhiều hơn nữa về các giải pháp