Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẦU PHUN DUNG DỊCH LẠNH CHO BÔI TRƠN LÀM NGUỘI TỐI THIỂU, ỨNG DỤNG VÀO PHAY CỨNG THÉP SKD11
Lĩnh vực Cơ khí - Động lực
Tác giả Trần Minh Đức, Phạm Quang Đồng, Trần Thế Long*, Trần Quyết Chiến
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 173 Số 13 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Bôi trơn làm nguội tối thiểu (Minimum quantity lubrication – viết tắt là MQL) đã được nghiên cứu và ứng dụng khá phổ biến trong công nghệ gia công cắt gọt. Nhược điểm cơ bản của MQL là khả năng làm nguội trong vùng cắt bị hạn chế. Để khắc phục nhược điểm này, bài báo giới thiệu một số kết quả ban đầu về việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đầu phun khí lạnh theo hiệu ứng Ranque-Hilsch, ứng dụng đầu phun khí lạnh để thiết kế, chế tạo đầu phun dung dịch lạnh dưới dạng sương mù dùng cho công nghệ MQL. Bài báo cũng giới thiệu kết quả nghiên cứu ban đầu về việc đánh giá hiệu quả của đầu phun dung dịch lạnh ứng dụng trong MQL khi phay cứng thép SKD11 qua tôi có độ cứng HRC = 58 - 60. Kết quả cho thấy bằng cách sử dụng công nghệ này đã làm giảm các thành phần lực cắt Py, Pz ở mức 86% - 88%, tuổi bền của dụng cụ đạt 57 phút, tăng 152% so với khi gia công sử dụng MQL với dung dịch Emulsi không lạnh. Đây là hướng nghiên cứu mới có nhiều triển vọng để mở rộng khả năng công nghệ của MQL, đặc biệt là trong gia công vật liệu cứng.

Đính kèm: