Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Kết quả Sind hóa đàn bò thuộc tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHNL – Thái Nguyên.N/A.2002
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Effect of dietary structure and conformation on the GI tract development, feed resident time, pH of the contents in broiler chickens at 18 days of age

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Meeting of Dutch Speaking Nutritionists. Gent University, Belgium. 36 - 37. 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Effect of diet structure, conformation and acidification on performance of broilers

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Annual Meeting of Dutch Speaking Nutritionists. Rotterdam, the Netherlands. 56 - 57. 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Liquid and solid wheat starch in diets for broilers: effect on feed intake, performance, welfare and diet

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Dutch Speaking Nutritionists Gent University, Belgium
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Liquid and solid wheat starch in diets for broilers: effect on feed intake, foregut development and performance

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceeding on the 15th European Symposium on Poultry nutrition
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên (Chuyên san Khoa học tự nhiên - Kỹ thuật, Tập 78 - Số 02 - Năm 2011)

 • Tác giả :
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Lĩnh vực nghiên cứu:

Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên (Chuyên san Nông - Sinh - Y, Tập 77 - Số 01 - Năm 2011)

 • Tác giả :
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Lĩnh vực nghiên cứu:

Finite Element Modeling for Laminated Composite Plates Using High Order Shear Deformation Theory

 • Tác giả : Ngô Như Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of MECHANICS Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực
 
Trang 160/160 <12...150151152153154155156157158159160>