Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: production shifting

Các yếu tố tác động đến sự chuyển dịch sang nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất chè ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

  • Tác giả : Nguyễn Văn Công, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>