Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: mô hình kinh tế thị trường.

Bàn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  • Tác giả : Phạm Thị Nga,  Phạm Thị Nga, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>