Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Gia công vật liệu cứng; Phay cứng; Bôi trơn làm nguội tối thiểu – MQL; Đầu phun khí lạnh; Đầu phun dung dịch lạnh

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẦU PHUN DUNG DỊCH LẠNH CHO BÔI TRƠN LÀM NGUỘI TỐI THIỂU, ỨNG DỤNG VÀO PHAY CỨNG THÉP SKD11

  • Tác giả : Trần Minh Đức, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>