Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Ứng dựng CNTT trong dạy học môn phương pháp giảng dạy Giáo dục học
Cơ quan chủ trì Đại học sư phạm
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Ngọc
Ngày bắt đầu 01/2011
Ngày kết thúc 12/2012

Tổng quan

Tính cấp thiết

Ứng dụng CNTT trong dạy học là xu hướng tất yếu của một nền giáo dục hiện đại. Sử dụng CNTT trong dạy học các bộ môn phương pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm trang bị cho sinh viên có kỹ năng tổ chức hoạt động giảng dạy phát huy hiệu quả.

Bộ môn Giáo dục học là một môn học mang tính nghiệp vụ tại các trường đào tạo giáo viên, do đó giảng viên giảng dạy môn GDH cần cập nhật đầy đủ các phương pháp dạy học hiện đại theo hướng sử dụng CNTT hướng tới mục đích hình thành được những kỹ năng này cho đội ngũ giáo viên tương lai.

Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên kỹ năng vận dụng CNTT trong giảng dạy các nội dung của môn GDH tại các trường sư phạm sau khi tốt nghiệp

Nội dung

Thiết kế các bài dạy theo hướng ứng dụng CNTT nhằm phát huy được cao nhất hiệu quả của giờ dạy môn GDH trong rèn luyện NVSP cho sinh viên tại các trường đào tạo giáo viên.

PP nghiên cứu

Nhóm PP nghiên cứu lí thuyết: Nghiên cứu tài liệu về lý luận dạy học đại học, hướng dẫn sư dụng và khai thác các phần mềm dạy học.

Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: thiết kế, mô tả bài dạy ứng dụng CNTT

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*