Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Ngôn ngữ nghệ thuật trong văn xuôi Quốc ngữ Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn học
Chủ nhiệm(*) Cao Thị Hảo
Ngày bắt đầu 03/2013
Ngày kết thúc 06/2015

Tổng quan

 

Nghiên cứu về văn xuôi Quốc ngữ giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã có một số công trình trong và ngoài nước đề cập đến. Tuy nhiên những công trình đã có mới chỉ đề cập đến ngôn ngữ nghệ thuật ở những tác giả, tác phẩm tiêu biểu hoặc ở một thể loại cụ thể là tiểu thuyết. Những khảo cứu về ngôn ngữ nghệ thuật vẫn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện xuyên suốt tiến trình hình thành và phát triển của văn xuôi Quốc ngữ giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX trên cứ liệu văn học cả hai miền Nam - Bắc.

Chính vì vậy, thực hiện đề tài này sẽ hoàn thiện "bức tranh toàn cảnh" về sự hiện đại hóa của văn học Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX từ phương diện ngôn ngữ nghệ thuật.

 

Tính cấp thiết

Mỗi nền văn học đều được đại diện bởi một loại ngôn ngữ nhất định. Chữ Quốc ngữ là văn tự chính yếu của nền văn học hiện đại Việt Nam. Là ngôn ngữ mới mẻ nhưng lại ra đời trong thời kỳ giao lưu văn hóa Đông - Tây, chữ Quốc ngữ đã thể hiện rõ tinh thần thời đại và những đặc trưng riêng tiêu biểu ở thời kỳ đầu tiên của chặng đường hiện đại hóa văn học. Hơn nữa ngôn ngữ nghệ thuật là một trong những chất liệu để tạo nên những hình tượng văn học đặc thù, do đó cách hành văn, sử dụng vốn từ vựng của mỗi tác giả đều chịu tác động nhất định của thời đại và phản ánh sâu sắc tinh thần thời đại. Vì vậy vấn đề nghiên cứu thực sự có ý nghĩa khoa học trong tiến trình khám phá lịch sử văn học hiện đại nói chung, lịch sử vận động của ngôn ngữ văn tự nói riêng.

Nếu như miền Bắc giai đoạn trước 1932, văn xuôi xuất hiện rất thưa thớt, thậm chí có tác giả chỉ được biết đến với một tác phẩm duy nhất thì ở miền Nam văn xuôi đã phát triển rất phong phú và đa dạng, có tới hàng trăm tác phẩm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu một cách chuyên sâu, đầy đủ, hệ thống về phương diện ngôn ngữ nghệ thuật của văn xuôi Nam bộ nói riêng và văn xuôi Quốc ngữ Việt Nam nói chung trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam, đặc biệt là ở chặng đường đầu mới phôi thai.

Xuất phát từ lý do khoa học và thực tiễn trên, chúng tôi lựa chọn "Ngôn ngữ nghệ thuật trong văn xuôi Quốc ngữ Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX" làm đề tài nghiên cứu. Hi vọng đề tài hoàn thành sẽ góp phần minh triết, lí giải, khẳng định những đóng góp của các tác giả văn học đầu thế kỷ vào tiến trình hiện đại của văn học nước nhà. Qua đó khẳng định quy luật phát triển của văn học Việt Nam nói riêng và văn học các nước Đông Nam Á nói chung trong tiến trình hiện đại hóa, dự báo xu hướng phát triển của văn học hiện đại trong quá trình giao lưu và hội nhập hiện nay.

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*