Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu một số mở rộng của lớp vành và mô đun Cohen-Macaulay
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Toán học
Chủ nhiệm(*) Nông Quốc Chinh
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2016

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên TS. Vũ Mạnh Xuân
STT Tên người tham gia
1 TS. Nguyễn Văn Hoàng
2 TS. Trần Nguyên An
3 TS. Trần Đỗ Minh Châu
4 ThS. Phạm Hồng Nam

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*