Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên dạy nghề kỹ thuật công nghiệp khu vực miền núi phía Bắc.
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Lê Thị Quỳnh Trang
Ngày bắt đầu 04/2012
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

Trong tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay, dạy nghề là lĩnh vực được chú ý trong phát triển nguồn nhân lực kĩ thuật vì nó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, trước hết trên thị trường lao động. Trong xu thế đó, sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong kinh tế, ngày càng trở nên quyết liệt, gay gắt. Lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về quốc gia nào có nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi vậy, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố cơ bản bảo đảm sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đảm bảo cho sự tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của Việt Nam.

Nguồn nhân lực chất lượng cao phụ thuộc vào chất lượng đào tạo. Do vậy, chất lượng dạy nghề thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, cũng như người học và toàn xã hội. Hiện nay đang có tình trạng học sinh tốt nghiệp các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở không muốn vào học các trường dạy nghề mà muốn đổ xô vào các trường đại học phần nào do chất lượng và uy tín của các cơ sở dạy nghề còn hạn chế trong sự đánh giá của xã hội. Một số học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường dạy nghề khó tìm được việc làm hoặc tìm được việc làm lại không theo đúng nghề đào tạo. Nhiều doanh nghiệp phàn nàn về kỹ năng nghề yếu của học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường dạy nghề và điều đó có phần do chất lượng dạy nghề chưa đáp ứng được các yêu cầu của sản xuất.

Hiện nay không phải các cơ sở dạy nghề, các cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề không quan tâm đến chất lượng dạy nghề. Không ít cơ sở dạy nghề đã tổ chức, xây dựng lại chương trình dạy nghề gắn liền với các yêu cầu của thực tiễn xã hội.

Đã có một số đề tài và luận văn đề cập về vấn đề đào tạo nghề như:

- Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục của Nguyễn Thị Minh Phương “Phân tích và đề xuất biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo nghề tại Trường dạy nghề số 3 – Bộ Quốc Phòng”.

- Luận văn thạc sỹ quản lí giáo dục của Nguyễn Thế Tùng “Một số biện pháp tăng cường công tác quản lí đào tạo nghề trường Cao đẳng công nghiệp Việt - Hung đến 2010”.

Song, chưa có một công trình nào nghiên cứu để các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề kỹ thuật công nghiệp các tỉnh miền núi phía Bắc.

Vì vậy, chúng tôi chọn đối tượng nghiên cứu cho đề tài là mức độ đáp ứng về chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên dạy nghề, qua đó sẽ đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề kỹ thuật công nghiệp các tỉnh miền núi phía Bắc.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Quang Huỳnh (2006), Một số vấn đề lý luận giáo dục chuyên nghiệp và đổi mới phương pháp dạy học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2]. Nguyễn Xuân Lạc (2000 - 2006), Bài giảng nhập môn Công nghệ dạy học hiện đại, Đại học Bách khoa Hà Nội.

[3]. Ngành giáo dục và đạo thực hiện nghị quyết TW 2 (khoá VIII) và Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX  (2002), NXB giáo dục Hà Nội.

[4]. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm.

[5]. Dương Phúc Tý (2006), Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[6]. Quyết định số 48/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002-2010

[7]. Quyết định số 202/TCCP-VC của bộ trưởng- trưởng ban tổ chức- cán bộ Chính phủ về việc ban hành TCNVCNCC ngành giáo dục đào tạo.

[8]. Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTB&XH ngày 2/10/06 của bộ lao động thương binh và xã hội về việc phê duyệt “quy hoạch mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến 2010 và định hướng 2020”.

[9]. Quyết định số 01/2007/QĐ-BLĐTB&XH ngày 4/01/2007 của bộ lao động thương binh và xã hội quy định chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, chương trình khung trình độ trung cấp nghề.

[10]. Quyết định số 02/2007/QĐ-BLĐTB&XH ngày 4/01/2007 của bộ lao động thương binh và xã hội ban hành điều lệ trường cao đẳng nghề.

[11]. Quyết định số 07/2007/QĐ-BLĐTB&XH ngày 23/03/2007 của bộ lao động thương binh và xã hội ban hành quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.

[12]. Tổng cục dạy nghề (2006), Phương hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển dạy nghề thời kỳ 2006-2010.

Tính cấp thiết

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trên toàn thế giới đã cung cấp cho nhân loại nhiều loại phương tiện, thiết bị và công nghệ hiện đại ứng dụng trong sản xuất đã đem lại năng suất và chất sản phẩm cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng tăng của con người. Trước nhu cầu thực tế về chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nói chung và đào tạo nghề nước ta nói riêng đứng trước thời cơ và thách thức mới đòi hỏi những thay đổi căn bản về thói quen dạy và học với hướng chung là không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, hình thành những năng lực cơ bản mà thời đại mới đòi hỏi như: năng lực thích ứng với những thay đổi, năng lực tư duy sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực kỹ thuật, năng lực tự học thường xuyên suốt đời và nưng lực tự đánh giá…

Đối với đào tạo người giáo viên dạy nghề, việc hình thành, phát triển và bồi dưỡng năng lực sư phạm kỹ thuật là nhân tố đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đang đòi hỏi.

Năng lực sư phạm kỹ thuật là tổ hợp của nhiều năng lực, đặc biệt là năng lực chuyên môn nghề và năng lực sư phạm, trong đó năng lực chuyên môn nghề bao gồm năng lực nắm vững kiến thức chuyên môn; năng lực thực hành nghề và năng lực tổ chức, quản lý sản xuất còn năng lực sư phạm bao gồm: nhóm năng lực dạy học, nhóm năng lực giáo dục và nhóm năng lực tổ chức hoạt đọng sư phạm. Năng lực chuyên môn nghề là điều kiện cần và năng lực sư phạm là điều kiện đủ, người giáo viên dạy nghề nếu thiếu một trong hai điều kiện đó đều chưa đủ năng lực sư phạm kỹ thuật.

Ở nước ta hiện nay, đội ngũ giáo viên dạy nghề được hình thành từ những nguồn sau:

- Phần lớn là những người tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng;

- Những người tốt nghiệp ở các trường sư phạm kỹ thuật, khoa sư phạm kỹ thuậtcủa các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật.

- Những người đã qua thực tiến sản xuất: kỹ sư, công nhân có tay nghề cao, nghệ nhân.

- Những học sinh khá, giỏi của các cơ sở dạy nghề.

Do được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau nên trình độ, năng lực của giáo viên dạy nghề rất khác nhau:

- Số giáo viện được đào tạo từ các trường/khoa sư phạm kỹ thuật có năng lực nghiệp vụ sư phạm, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề ở một trình độ nhất định.

- Số giáo viên được tuyển từ học sinh tốt nghiệp các trường kỹ thuật – công nghệ đạt được yêu cầu về trình độ đào tạo và cơ cấu nghề đào tạo, song số giáo viên này chưa được đào tạo nghiệp vụ sư phạm và thiếu một số kỹ năng nghề..

- Số giáo viên được tuyển từ các kỹ sư đang làm việc tại cơ sở sản xuất là những người vừa có trình độ chuyên môn vừa vững về kỹ năng nghề. Tuy nhiên họ lại yếu về nghiệp vu sư phạm.

- Số giáo viên được tuyển từ đội ngũ công nhân kỹ thuật, nghệ nhân có thể mạnh về tay nghề , kinh nghiệm sản xuất, nhưng thiếu nghiệp vu sư phạm và kiến thức chuyên môn.

Do đó mức độ đáp ứng về năng lực sư phạm kỹ thuật của giáo viên dạy nghề kỹ thuật công nghiệp hiện nay còn hạn chế. Vậy giải pháp nào khắc phục được những hạn chế đó? Trong phạm vi đề tài chúng tôi sẽ nghiên cứu để trả lời câu hỏi này.

Mục tiêu

Nghiên cứu thực trạng mức độ đáp ứng về năng lực sư phạm kỹ thuật của đội ngũ giáo viên dạy nghề hiện nay và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên dạy nghề về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng thực hành đáp ứng công tác đào tạo nguồn lao động kỹ thuật trên các địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời kỳ công nghiệp hóa.

Nội dung

MỞ ĐẦU

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

II. THỰC TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO,  PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

IV. KIỂM NGHIỆM CÁC GIẢI PHÁP

KẾT LUẬN

Tải file Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên dạy nghề kỹ thuật công nghiệp khu vực miền núi phía Bắc. tại đây

PP nghiên cứu

+ Phương pháp phân tích – tổng hợp nghiên cứu lý thuyết

+ Phương pháp quan sát sư phạm

+ Phương pháp điều tra giáo dục

+ Phương pháp thực nghiệm sư phạm

+ Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia

+ Phương pháp toán học

Hiệu quả KTXH

Việc xây dựng Bộ phiếu điều tra mức độ đáp ứng về năng lực sư phạm kỹ thuật của đội ngũ giáo viên dạy nghề kỹ thuật công nghiệp sẽ là công cụ giúp cho việc đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên dạy nghề hiện nay một cách khách quan. Từ kết quả nghiên cứu lý luận, điều tra, khảo sát và đánh giá, một số gải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề được đề xuất.

Các giải pháp đề xuất góp phần giúp cho các cấp lãnh đạo có thể hoạch định chính sách phù hợp đối với giáo viên dạy nghề. Bên cạnh đó, còn góp phần định hướng quá trình đào tạo giáo viên dạy nghề tại các trường, khoa Sư phạm kỹ thuật và quá trình bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề tại các trường cao đẳng và trung cấp nghề khu vực miền núi phía Bắc.

Do đó, các giải pháp đề xuất nếu được áp dụng một cách hợp lý trong điều kiện thực tiễn phù hợp sẽ góp phần mang lại hiệu quả đối với việc tăng cường phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề kỹ thuật công nghiệp, có quy mô, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

ĐV sử dụng

Các trường, khoa Sư phạm kỹ thuật và các trường cao đẳng nghề và trung cấp nghề khu vực miền núi phía Bắc.

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Một số trường cao đẳng nghề và trung cấp nghề khu vực miền núi phía Bắc.
2 Khoa Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.
3 Một số trường cao đẳng nghề và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
STT Tên người tham gia
1 GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ
2 Th.S Trần Thị Vân Anh
3 Th.S Trương Thị Thu Hương
4 Th.S Đỗ Thị Tám
5 CN. Nguyễn Thị Kim Chung

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*