Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: universal catenarity

Attached primes of local cohomology modules and structure of Noetherian local rings, Journal of Algebra (SCI), 403 (2014), 459-469

  • Tác giả : Lê Thị Thanh Nhàn, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Algebra
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>