Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Liquid and solid wheat starch in diets for broilers: effect on feed intake, foregut development and performance. Proceeding on the 15th European Symposium on Poultry Nutrition, Balatonfured – Hungary, 25 – 29 Sept, 2005.

 • Tác giả : Mai, A.K., R.P. Kwakkel, A.F.B. van de Poel
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Tổng quan về bụi nano trong khí quyển và tác động của chúng

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Thủy, Nghiêm Trung Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 143 Số 13 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Greenhouse Gas Emission Factor Development for Fossil Fuel Combustion in Iron and Steel Industry

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Thủy, Dương Thành Nam
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo trong hội thảo quốc tế “Livelihood Development and Environmental Management Strategies adapting to climate change in the Northern Mountainous Region” Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải phục vụ công tác kiểm kê khí thải

 • Tác giả : Nghiêm Trung Dũng, Lý Bích Thủy, Nguyễn Thị Yến Liên, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Khắc Uẩn, Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị môi trường toàn quốc Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Development of emission factors for quenching process to emissions inventory

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thu Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 126 Số 12 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Trương Minh Tuyên
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Khoa học
 • : Dương Nghĩa Bang
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Khoa học
 • : Mai Anh Khoa
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

 • : Vũ Thị Kim Liên
 • : Vật Lý
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Kiều Quốc Lập
 • : Tài nguyên-Môi trường
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Đại học Khoa học
 • : Nguyễn Thị Thanh Ngân
 • : Ngôn ngữ học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Khoa học
 • : Vũ T Hồng Hạnh
 • : Vật Lý
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Lương Thị Hạnh
 • : Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Khoa học
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 12102304
 • Số người đang online: 381
 • Ngày hôm qua: 13952