Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

New Criteria for Guaranteed Cost Control of Nonlinear Fractional-Order Delay Systems: a Razumikhin Approach

 • Tác giả : Vu Ngoc Phat, Mai Viết Thuận, Tran Ngoc Tuan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Mathematics Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Sách chuyên khảo: Chuyển dịch cơ cấu đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : TS. Nguyễn Tiến Long, TS. Trần Văn Quyết
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Evaluating community support and participation in tourism development in Northeast region of Vietnam: a case study in Ba Be National Park”

 • Tác giả : Phạm Minh Hương, Trần Văn Quyết, Trần Quang Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Giang”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Văn Quyết, Trần Văn Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 6 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Thúc đẩy thu hút đầu tư vào các tỉnh phía bắc Việt Nam Kinh nghiệm thành công của tỉnh Quảng Ninh”

 • Tác giả : Nguyễn Văn Hùng, Đàm Văn Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 4 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học

 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Tuyên
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 9519022
 • Số người đang online: 1343
 • Ngày hôm qua: 11401