Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Attached primes of local cohomology modules under localization and completion, Journal of Algebra (SCI), 2014

 • Tác giả : Le Thanh Nhan, Pham Hung Quy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Algebra Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Exponential stabilization of non-autonomous delayed neural networks via Riccati equations

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Lê Văn Hiện, Vũ Ngọc Phát
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Applied Mathematics and Computation 246 (2014) 533–545 Số 246 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM ẨN DỤ TRI NHẬN CỦA TỪ “口/嘴”(MỒM/MIỆNG )TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT

 • Tác giả : Mai Thị Ngọc Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KHCN – Đại học Thái Nguyên, Tập 100 Số 12 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

The Mapping Mode Contrast of the Words for the Five Sense Organs between Chinese and Vietnamese

 • Tác giả : Mai Thị Ngọc Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of HuBei correspondence university Tập 25 Số 12 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Comparison between Chinese and Vietnamese in the Terms f or the Five Sense Organs of the Human Body

 • Tác giả : Mai Thị Ngọc Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Nanning Polytechnic Tập 17 Số 78 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Ngô Thị Kim Quy
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Vũ Sơn
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm

 • : Lương Hùng Tiến
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Dư Ngọc Thành
 • : Tài nguyên-Môi trường
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Trần Thị Minh Tâm
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Thoa
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Văn Phúc
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 5159491
 • Số người đang online: 237
 • Ngày hôm qua: 6235