Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

The Extended Balanced Truncation Algorithm

 • Tác giả : Cong Huu Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Computing and Optimization Tập 3 Số 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Improve algorithms in optimal control for a distributed parameter system with time delay

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ các trường kỹ thuật Số 113 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron để nhận dạng và điều khiển cánh tay robot – một đối tượng động học phi tuyến

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Đà Nẵng Số 102 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Một phương pháp giảm bậc bộ điều khiển bền vững bậc cao

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu khoa học & Công nghệ Quân sự - Viện KH & CN QS Số 42 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Improve algorithms in optimal control for a distributed parameter system with time delay

 • Tác giả : Nguyen Huu Cong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ các trường kỹ thuật Số 113 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Trương Minh Tuyên
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Khoa học

 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Kim Anh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hồng Hạnh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Thu Hằng
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thu Thương
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD