Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 và Ag2O/SrTiO3

 • Tác giả : Mai Xuân Trường, Ma Văn Chiến, Phạm Trung Dũng, Nguyễn Thị Tố Loan, Bùi Đức Nguyên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 – special issue 1 (2021) 339-343 Tập 10 Số 1 Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Hoạt tính quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến của vật liệu nano compozit TiO2/MWCNTS điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt

 • Tác giả : Mai Xuân Trường, Trần Mạnh Cường, Hầu Văn Hướng, Bùi Đức Nguyên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 – special issue 1 (2021) 334-338 Tập 10 Số 1 Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Effect of CuO Loading on the Photocatalytic Activity of SrTiO3/MWCNTs Nanocomposites for Dye Degradation under Visible Light

 • Tác giả : Xuan Truong Mai, Duc Nguyen Bui, Van Khang Pham, Thi Ha Thanh Pham, Thi To Loan Nguyen, Hung Dung Chau, Thi Kim Ngan Tran
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Inorganics (Q2), 10(9), 130 Tập 10 Số 130 Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Effect of CuO Loading on the Photocatalytic Activity of SrTiO3 for Hydrogen Evolution, Inorganics

 • Tác giả : Xuan Truong Mai, Duc Nguyen Bui, Van Khang Pham, Thi Hien Lan Nguyen, Thi To Loan Nguyen, Hung Dung Chau, Thi Kim Ngan Tran
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Inorganics (Q2), 10(9), 130; https://doi.org/10.3390/inorganics10090130 Tập 10 Số 130 Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu đối chiếu phạm trù ngữ nghĩa "lửa" trong tiếng Trung và tiếng Việt và những lý giải ngôn ngữ từ góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

 • Tác giả : Quách Thị Nga, Nông Thị Hưởng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Nguyễn Văn Huân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm