Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

The effects of peer correction on essay writing at SFL, TNU

 • Tác giả : Diêm Thị Thu Thủy,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

A study of intercultural communication: responding to complaints between Vietnamese and British people

 • Tác giả : Diêm Thị Thu Thủy,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

The effects of explicit instructions of reading strategies on reading comprehension at School of Foreign Languages, Thainguyen University

 • Tác giả : Diêm Thị Thu Thủy,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Mobile augmented reality activities in EFL classrooms at a Vietnamese university from the students' perspective

 • Tác giả : Hoàng Thị Ngọc Điểm, Nguyễn Thị Bích Ngọc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Asia TEFL Tập 16 Số 1 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

BOOK REVIEW: Csikszentmihalyi, M. (2008). Flow: The Psychology of Optimal Experience (1st ed.)

 • Tác giả : Hoàng Thị Ngọc Điểm,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: FIRE: Forum for International Research in Education Tập 3 Số 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Nguyễn Văn Huân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 13940773
 • Số người đang online: 1687
 • Ngày hôm qua: 9406