Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Ảnh hưởng của từ Hán Việt và một số kiến nghị trong việc dạy và học từ vựng tiếng Hán

 • Tác giả : Lưu Thị Lan Hương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

越南李朝喃字碑刻考察

 • Tác giả : Ngô Thị Ánh Tuyết, Vi Thị Hoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế nghiên cứu và giảng dạy chữ Hán, năm 2019, Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh, 1/2019 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Một vài kiến nghị trong việc thiết kế và biên soạn bài tập bổ trợ môn Luyện viết tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Vi Thị Hoa,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo gảng dạy môn khoa học xã hội tại Khoa Ngoại ngữ, Định hướng và thách thức, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

现代汉语形容词“好”与 越南语 “TỐT"的词义考察

 • Tác giả : Vi Thị Hoa,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tê "Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa", Nhà xuất bản Tài Chính Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Nguyễn Văn Huân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm