Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Biên soạn nội dung học liệu hỗ trợ học sinh lớp 12 tự học toán trên điện thoại di động

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Tập 3 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC VẬN DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

 • Tác giả : Nguyen Phuong Thao
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

 • Tác giả : Nguyen Phuong Thao, Vu Thi Quynh Chi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

 • Tác giả : Phan Thị Thái Hà, Nguyễn Phương Thảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI AGIRBANK – CHI NHÁNH HUYỆN VÕ NHAI

 • Tác giả : Nguyen Phuong Thao
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 94 Số 6 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Văn Công
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đặng T Lệ Tâm
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Thị Hiền
 • : Vật Lý
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Khoa học
 • : Vũ T Hồng Hạnh
 • : Vật Lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm

 • : Trần Thị Ngọc Anh
 • : Văn học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Đỗ Trà Hương
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Trần Đỗ Minh Châu
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Vũ Mạnh Xuân
 • : Tin học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Đỗ Thị Trinh
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm