Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Một vài trao đổi về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 • Tác giả : Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Một vài đặc điểm về văn hoá, lối sống của sinh viên trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Văn hóa sinh viên dưới tác động của kinh tế thị trường hiện nay – Vấn đề đặt ra và một số kiến nghị

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội, Lê Thị Thu Huyền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Dạy và Học ngày nay Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Giữ gìn văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Văn hóa - Nghệ thuật, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Bước đầu đánh giá thực trạng nghèo đa chiều tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Quang Hợp
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Tuân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Bùi Thị Minh Hà
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lưu Thị Thùy Linh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Đỗ Xuân Luận
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD