Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Forecasting Vietnam's Inflation Rate Based on Arima, Sarima, Scarima Models

 • Tác giả : Nghiem Van Tinh, Nguyen Tien Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Research Tập 5 Số 19 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Điều khiển trượt cho đối tượng con lắc ngược có liên kết đàn hồi sử dụng đại số gia tử

 • Tác giả : Vu Nhu Lan, Nguyen Tien Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR) Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Nội suy dựa trên trọng số khoảng cách ngữ nghĩa kết hợp tối ưu bằng giải thuật di truyền cho bộ điều khiển đại số gia tử

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Duy, Vũ Như Lân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (FAIR - Fundamental and Applied IT Research) lần thứ X năm 2017 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Hybrid PI - Hedge Algebraic Controller for Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment

 • Tác giả : Lam Hoang Binh, Nguyen Tien Duy, Nguyen Phuong Huy, Lam Hung Son
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities Tập 137 Số 7 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Application of hedge algebras with the nonlinear semantization and desemantization in the aircraft landing control problem

 • Tác giả : Nguyen Tien Duy, Vu Nhu Lan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 151 Số 6 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học

 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Tuyên
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 8873667
 • Số người đang online: 1865
 • Ngày hôm qua: 8774