Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

ORIENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION IN EDUCATION OF NATIONAL DEFENSE AND SECURITY FOR STUDENTS IN VIETNAM

 • Tác giả : Đinh Văn Long, Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of All Research Writings Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

The Importance of National Defense Education in Quality Education for College Students in Viet Nam

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, Hà Quang Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM) Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

National Defense Education for College Students in Viet Nam from the Perspective of Comprehensive Security

 • Tác giả : Trần Văn Khánh, Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM) Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Optimizing the teaching method of the theoretical content of the national defense education course in colleges and universities in Viet Nam

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM) Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

The Teaching Content of Military Theory Course and Its Influence on Quality Education in Viet Nam

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, Nguyễn Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM) Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

 • : Đinh Diệu Hằng
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • : admin_cntt&tt
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • : Nguyễn Thị út Sáu
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Lê Tiến Hà
 • : Vật Lý
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Khoa học
 • : Kiều Quốc Lập
 • : Tài nguyên-Môi trường
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học

 • : Nguyễn Văn Huân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm