Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Lý luận, phê bình văn học: một góc nhìn mới

 • Tác giả : Cao Thị Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Tiếp nhận tự sự học trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam

 • Tác giả : Cao Thị Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Huế/ Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và dạy học ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục" Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TẠO PHA THỦY TINH TRONG KIM LOẠI SẮT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG

 • Tác giả : Giáp Thị Thùy Trang*, Phạm Đức Linh và Phạm Hữu Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 159 Số 14 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

About Structural Transition of Nickel Metal

 • Tác giả : Giap Thi Thuy Trang, Pham Duc Linh, Pham Xuan Truong and Pham Huu Kien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Thực trạng sử dụng giáo trình môn Lý thuyết dịch Tiếng Trung ở Khoa Ngoại ngữ ĐH Thái Nguyên và biện pháp khắc phục

 • Tác giả : Quách Thị Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ (ĐHTN) Tập 156 Số 11 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Giáp Thị Thùy Trang
 • : Vật Lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Vũ Quỳnh Nam
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đào Xuân Thanh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Khoa Quốc tế