Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư với việc phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục ở Việt Nam

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0", NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Bất bình đẳng thu nhập nông thôn - thành thị tại Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Phương Hảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 507 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Thực trạng thu hút FDI tại Việt Nam giai đoạn 1998-2016

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Thúy Vân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Tài chính Tập 1 Số 670 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng chương trình môn GDTC theo hướng sinh viên tự chọn của Trường Đại học Kinh tế và QTKD

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Bính, Nguyễn Thị Kim Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Trường Đại học Kinh tế và QTKD Tập 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Sách chuyên khảo “Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây Quế tại Huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái”

 • Tác giả : Chủ biên: TS Trần Văn Quyết. Tham gia biên soạn: TS Nguyễn Việt Dũng, cùng thành viên khác
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Đại học Thái Nguyên, Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Quang Hợp
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Tuân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Bùi Thị Minh Hà
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lưu Thị Thùy Linh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Đỗ Xuân Luận
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD