Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Multi Parametric Programming and Exact Linearization based Model Predictive Control of a Permanent Magnet Linear Synchronous Motor

 • Tác giả : Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Nguyen Nhu Hien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Điều khiển và Tự đông hóa cho phát triển bền vững (CASD 2017) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Design an Exact Linearization Controller for Permanent Stimulation Synchronous Linear Motor Polysolenoid

 • Tác giả : Nguyen Hong Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Manh Hung, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Trung Ty, Nguyen P Chi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Flatness Based Control Structure for Polysolenoid Permanent Stimulation Linear Motors

 • Tác giả : Nguyen Hong Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Trung Ty, Nguyen Manh Hung, Nguyen Nhu Hien, Vu Dinh Tan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Quản lý tài chính tại các trường mầm non công lập và vai trò của thông tin kế toán tại cơ sở

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hoài Thu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 490 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp khoáng sản

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hoài Thu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 647 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Quang Hợp
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Tuân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Giáp Thị Thùy Trang
 • : Vật Lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Vũ Quỳnh Nam
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đào Xuân Thanh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Khoa Quốc tế