Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Fine-mapping to identify the mutant gene in two Arabidopsis lines exhibiting aberrant pollen phenotype

 • Tác giả : Tien Dung Nguyen, Sung Aeong Oh, Thi Hoai Thuong Nguyen, Hyo-Jin Park, Moon-Soo Soh, Soon Ki Park
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International conference of Plant Breeding Strategies for Improvement of Productivity in Korea Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Identification and characterization of microspore-specific rice promoters during pollen development

 • Tác giả : Tien Dung Nguyen, Moe Moe Oo, Sung Aeong Oh, Thi Hoai Thuong Nguyen, Hyo-Jin Park, Jong Tae Song, Moon-Soo Soh, Soon Ki Park
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International conference of Plant Breeding Strategies for Improvement of Productivity in Korea Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Characterization of OsLPS gene in heterologous plant system

 • Tác giả : Tien Dung Nguyen, Moe Moe Oo, Sung Aeong Oh, Thi Hoai Thuong Nguyen, Hyo-Jin Park, Jong Tae Song, Moon-Soo Soh, Soon Ki Park
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International conference of Plant Breeding Strategies for Improvement of Productivity in Korea Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả chuyển gen ở dưa chuột (Cucumis sativusL.) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens”

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Trang, Lã Văn Hiền, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Văn Duy, Vũ Phong Lâm, Ngô Xuân Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí NN&PTNT Số 234 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Evaluation of rice promoters conferring pollen-specific expression in a heterologous system, Arabidopsis

 • Tác giả : Moe Moe Oo, Hyun-Kyung Bae, Tien Dung Nguyen, Sunok Moon, Sung Aeong Oh, Jeong Hoe Kim, Moon-Soo Soh, Jong Tae Song, Ki-Hong Jung, Soon Ki Park
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Plant Reprod Số 27 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học

 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Tuyên
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 7776786
 • Số người đang online: 392
 • Ngày hôm qua: 9491