Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Proteomic characterization of soybean leaf proteins from cultivar DT2000 with rust-resistant ability in Vietnam

 • Tác giả : Vu Thanh Tra 1 , Tran Thi Phuong Lien 2 , Chu Hoang Mau 1*
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Biosciences (IJB) Tập 6 Số 2 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Mạ Composite Ni – Al2O3 giải pháp kỹ thuật nâng cao khả năng chống mòn của lớp mạ Ni.

 • Tác giả : Nguyễn Đăng Bình, Phan Quang Thế, Trần Minh Đức
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 78 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

nvestigation on Effect of Characteristics of the Made in Vietnam Peanut oil MQL on Tool life in Hard turning 9CrSi steel

 • Tác giả : Lê Thái Sơn, Trần Minh Đức, Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Cường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 13 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Effect of cutting condition on tool wear and surface roughness during machining of inconel 718

 • Tác giả : Trần Minh Đức, Dương Xuân Trường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Đánh giá tính bền vững của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2012

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 130 Số 16 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Tuyên
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Đỗ Hương Giang
 • : Triết học - Xã hội học - Chính trị học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 6278614
 • Số người đang online: 54
 • Ngày hôm qua: 5996