Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Enhanced Material Removal Rate and Surface Quality of H13 Steel in Electrical Discharge Machining With Graphite Electrode in Rough Machining

 • Tác giả : Banh Tien Long, Ngo Cuong, Nguyen Huu Phan, and Pichai Janmanee
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 4 Số 2 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Machining Properties Evaluation of Copper and Graphite Electrodes in PMEDM of SKD61 Steel in Rough Machining

 • Tác giả : Banh Tien Long, Ngo Cuong, Nguyen Huu Phan, Pichai Janmanee
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 4 Số 3 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Effects of Titanium Powder Concentrations during EDM Machining Efficiency Of Steel SKD61 Using Copper Electrode

 • Tác giả : B. T. Long, N. Cuong, N. H. Phan, N. D. Man, P. Janmanee
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 7 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Experimental Investigations of Hot Forging Die Surface Layer of Skd61 Steel in Die Sinking Electrical Discharge Machining

 • Tác giả : B. T. Long, N. Cuong, N. H. Phan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT KHUÔN DẬP LÀM BẰNG THÉP SKD61 ĐƯỢC GIA CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIA LỬA ĐIỆN VỚI ĐIỆN CỰC TITAN VÀ DUNG DỊCH ĐIỆN MÔI LÀ DẦU

 • Tác giả : Bành Tiến Long, Nguyễn Đình Mãn, Ngô Cường, Nguyễn Hữu Phấn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Tuyên
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Đỗ Hương Giang
 • : Triết học - Xã hội học - Chính trị học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm