Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

‘’Nghiên cứu tương tác giữa copolime của axit acrylic và acrylamit với bentonit bình thuận’’

 • Tác giả : Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi, Trần Quốc Toàn,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Xác định đồng thời vitamin C, xitrat và oxalat trong nước tiểu bằng phương pháp động học trắc quang’’

 • Tác giả : Trần Quốc Toàn, Mai Xuân Trường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

On the cofiniteness of generalized local cohomology modules (SCIE)

 • Tác giả : Nguyen Tu Cuong, Shiro Goto, Nguyen Van Hoang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kyoto Journal of Mathematics (SCIE) Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

On the finiteness and stability of certain sets of associated prime ideals of local cohomology modules (SCI)

 • Tác giả : Nguyen Tu Cuong, Nguyen Van Hoang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Communications in Algebra (SCI) Tập 42 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

A finiteness result for attached primes of Artinian local cohomology modules (SCIE)

 • Tác giả : Le Thanh Nhan, Nguyen Van Hoang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Algebra and Its Applications (SCIE) Tập 12 Số 9 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Ngô Thị Kim Quy
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Trần Nguyên An
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm

 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Tuyên
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Đỗ Hương Giang
 • : Triết học - Xã hội học - Chính trị học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 5644346
 • Số người đang online: 324
 • Ngày hôm qua: 6387