Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Tăng cường công tác kiểm tra thuế tại bàn ở Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Công, Dương Công Hiệp, Dương Minh Sáng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Differential polynominals that share one value

 • Tác giả : Trần Thanh Tùng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 140 Số 10 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

NEW RESULTS ON THE STABILITY OF NONLINEAR UNCERTAIN DISCRETE - TIME SYSTEMS WITH TIME - VARYING TIME DELAY

 • Tác giả : Trần Thanh Tùng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 120 Số 6 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Phát huy giá trị văn hoá truyền thống ở nước ta trong bối cảnh hiện nay

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Lý luận Số 242 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Giá trị văn hoá ẩm thực của người Tày

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Dân tộc - Cơ quan ngôn luận của Uỷ Ban Dân tộc Số 175 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Trương Minh Tuyên
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Khoa học
 • : Dương Nghĩa Bang
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Khoa học
 • : Mai Anh Khoa
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

 • : Đỗ Thị Hồng Hạnh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Thu Hằng
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thu Thương
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đặng Quỳnh Trinh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Kim Anh
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 12446413
 • Số người đang online: 537
 • Ngày hôm qua: 10286