Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại VNPT Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Phương Thảo; Vũ Thị Quỳnh Chi; Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội Số 28 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Đổi mới chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp

 • Tác giả : Nguyễn Văn Công; Nguyễn Thị Kim Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số 10 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Thông tư 200: Bước chuyển hội nhập của chế độ Kế toán doanh nghiệp

 • Tác giả : Nguyễn Thị Kim Anh; Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số 8 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập

 • Tác giả : Nguyễn Thị Kim Anh; Nguyễn Văn Công; Dương Phương Thảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số 7 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Fukuzawa Yukichi và tư tưởng thoát Á của ông

 • Tác giả : ThS Dương Thị Nhẫn, ThS Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á Tập 171 Số 6 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học

 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Tuyên
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 7817714
 • Số người đang online: 226
 • Ngày hôm qua: 10806