Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Biến đổi hình thái mô ghép tự thân mảnh xương sọ thỏ bảo quản lạnh sâu

 • Tác giả : Bùi Thanh Thuỷ, Nguyễn Khang Sơn, Nguyễn Thế Hào
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 415 Số 2 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Y học

VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI - QUA TÌM HIỂU DÂN TỘC H'MÔNG Ở VIỆT NAM

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội, Đàm Thị Hạnh, Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thủy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 124 Số 10 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Characteristics of the value chain of the global value chain and the scope of the chain analysis

 • Tác giả : Luu Thai Binh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук Tập 4 Số 116 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tổ chức và quản lý nhà nước đối với ngành hàng rau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Lưu Thái Bình,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tổ chức và quản lý nhà nước đối với ngành hàng rau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Tập 1 Số 5 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng rau và cách thức thâm nhập có hiệu quả vào thị trường thế giới

 • Tác giả : Lưu Thái Bình,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tập 1 Số 3 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Tuyên
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Đỗ Hương Giang
 • : Triết học - Xã hội học - Chính trị học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 5888742
 • Số người đang online: 314
 • Ngày hôm qua: 7291