Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Sử dụng mô hình vật lý trong dạy học toán ở trường phổ thông

 • Tác giả : Nguyễn Danh Nam
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số 7 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Hiện tượng vô định hình và hợp kim hóa giữa niken và titan trong quá trình tổng hợp vật liệu xốp Nitinol

 • Tác giả : Nguyễn Đặng Thủy, Phan Anh Thư, Hồ Ký Thanh; Trần Văn Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceedings of the Congress on Foundry & Metallurgical Science and Technology, Hanoi (11/2011) Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Luyện kim

Tổng hợp vật liệu tổ hợp nền Cu cốt hạt nano Al2O3 phân tán bằng phương pháp Cơ - Hóa kết hợp

 • Tác giả : Trần Văn Dũng, Nguyễn Đặng Thủy, Nguyễn Đức Duy, Hồ Ký Thanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ 2, tháng 6/2014 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Luyện kim

Cấu trúc vi mô và tính chất siêu đàn hồi của vật liệu Nitinol xốp tổng hợp bằng phương pháp phản ứng SHS

 • Tác giả : Hồ Ký Thanh, Trần Văn Dũng, Nguyễn Đặng Thủy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science and Technology of Metals Số 54 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Luyện kim

Tổng hợp vật liệu siêu đàn hồi hệ NiTi xốp bằng phương pháp thiêu kết chân không

 • Tác giả : Hồ Ký Thanh, Trần Văn Dũng, Nguyễn Đặng Thủy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science and Technology of Metals Số 53 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Luyện kim

 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Ngô Thị Kim Quy
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Trần Nguyên An
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm

 • : Lương Hùng Tiến
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Dư Ngọc Thành
 • : Tài nguyên-Môi trường
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Trần Thị Minh Tâm
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Thoa
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Văn Phúc
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 4857417
 • Số người đang online: 362
 • Ngày hôm qua: 11686