Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Establisment of Hairy Root Lines in Vietnamese Fameflower Plant (Talinum paniculatum )

 • Tác giả : Vu Thi Nhu Trang, Chu Hoang Mau
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chi Khoa học, Đại học quốc gia Hà Nội Tập 33 Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Use of ITS DNA barcode for identification of Jewels of Opar (Talinum paniculatum ) collected in Thanh Hoa, Vietnam

 • Tác giả : Thi Ngoc Lan Nguyen, Huu Quan Nguyen, Thi Hanh Nguyen, Thi Mai Thu Lo, Hoang Mau Chu*
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 46-49, mar. 2018 Tập 60 Số 1 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Subdifferential stability analysis for convex optimization problems via multiplier sets

 • Tác giả : D.T.V. An and N.D. Yen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: accepted for publication in Vietnam Journal of Mathematics. ( Scopus, ESCI) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

An application of the Farkas lemma in infinite dimensional vector spaces

 • Tác giả : Duong Thi Viet An
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ Trường Đại học Khoa học lần thứ hai năm 2017, NXB Đại học Thái Nguyên Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Một vài trao đổi về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 • Tác giả : Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Quang Hợp
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Tuân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Bùi Thị Minh Hà
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lưu Thị Thùy Linh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Đỗ Xuân Luận
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 19132987
 • Số người đang online: 262
 • Ngày hôm qua: 8952