Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Nghiên cứu tính chất vật lý, cơ học gỗ loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C cheng & L. K. Fu, 1975)

 • Tác giả : Lê Văn Phúc, Nguyễn Việt Hưng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ, TNU Tập 150 Số 5 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C cheng & L. K. Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang

 • Tác giả : Lê Văn Phúc, Nguyễn Thị Thoa,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT Tập 11 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w. c cheng & l. k. fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang

 • Tác giả : Lê Văn Phúc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT Tập 18 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc quần thể loài Thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w. c cheng & l. k. fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang.

 • Tác giả : Lê Văn Phúc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT Tập 8 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Vân dụng phép biện chứng duy vật trong quản lý nhân lực của doanh nghiệp,

 • Tác giả : Ngô Thị Tân Hương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Giáp Thị Thùy Trang
 • : Vật Lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Vũ Quỳnh Nam
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đào Xuân Thanh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Khoa Quốc tế
 • : Nguyễn Thị Thuý Vân
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Hoàng Văn Phụ
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Khoa Quốc tế