Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

thực trạng kiến thức-thái độ-kỹ năng (KAS) của cán bộ y tế trường học tại các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên trong chăm sóc và quản lý bệnh tai mũi họng

 • Tác giả : Nguyễn Thanh Hà, Trần Duy Ninh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Y học thực hành Tập 893 Số 11 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Y học

Thực trạng bệnh tai mũi họng của học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên năm 2013

 • Tác giả : Nguyễn Thanh Hà, Trần Duy Ninh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Y học thực hành Tập 884 Số 10 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Y học

Nghiên cứu về chế tạo một số vật liệu tiên tiến tại Đại học Thái Nguyên.

 • Tác giả : Chu Việt Hà, Đỗ Thùy Chi, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Thị Nhuần, Thân Thị Hồng Vân, Đặng Thi Huệ, Vũ Thị Kim Liên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 52 (3C) (2014) 717-724 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu ảnh hưởng của biên pha nano BaTiO3 lên tính chất điện từ của vật liệu La0.7Sr0.3MnO3.

 • Tác giả : Nguyễn Văn Khiển, Trịnh Phi Hiệp, Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Đăng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 118 (4), pp. 197 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Tổng hợp và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano Ag-TiO2.

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Lưu Tuấn Dương, Trịnh Ngọc Hoàng, Lê Văn Hoàng, Nguyễn Văn Đăng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 52 (3C) (2014) 623-630 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Tuyên
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Đỗ Hương Giang
 • : Triết học - Xã hội học - Chính trị học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm