Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững: từ lý luận, kinh nghiệm và bài học rút ra đối với tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 5 Số 2 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Mâu thuẫn trong thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 • Tác giả : Phạm Thj Nga, Ngô Thị Tân Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 124 Số 10 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Bàn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 • Tác giả : Ngô Thị Tân Hương, Phạm Thị Nga, Đào Thị Tân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 124 Số 10 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nghiên cứu phương pháp thiết kế bộ điều khiển sử dụng ba đầu vào bằng logic mờ và đại số gia tử

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam Tập 4 Số 52 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

The study of improving the Hedge Algebra based Controller

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ các trường kỹ thuật Số 101 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Ngô Thị Kim Quy
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Vũ Sơn
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm

 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Tuyên
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Đỗ Hương Giang
 • : Triết học - Xã hội học - Chính trị học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Bùi Thị Thu Hương
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Đại học Kinh tế và QTKD