Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Một số vấn đề về thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên hiện nay

 • Tác giả : Nguyễn Thị Kim Phương, Trần Diệu Linh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC CỦA BỀ MẶT PHỨC TẠP TRONG KỸ THUẬT THE INVESTIGATION DIMENSION FACTORS OF COMPLEX SURFACE IN TECHNIQUE

 • Tác giả : Vũ Như Nguyệt
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 6 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

A MODIFICATION OF THE NEVANLINNA-CARTAN THEORY FOR HOLOMORPHIC CURVE

 • Tác giả : Nguyen Van Thin and Nguyen Thi Thu Hang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: To appear in Complex Variables and Elliptic Equations(SCIE) Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Bồi dưỡng kỹ năng tư vấn giáo dục cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT

 • Tác giả : Hà Thị Kim Linh - Lý Thị Hống
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí giáo dục Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Ngọc Hoa
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Kim Anh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hồng Hạnh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Thu Hằng
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thu Thương
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD