Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Phát hiện người mang gen bệnh và chẩn đoán trước sinh bệnh Hemophilia A

 • Tác giả : Bùi Thị Thu Hương, Trần Huy Thịnh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Đức Hinh, Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Y học Tập 88 Số 3 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Y học

Phát hiện người lành mang gen bệnh Hemophilia A

 • Tác giả : Bùi Thị Thu Hương, Trần Vân Khánh, Nguyễn Viết Tiến, Nguyễn Thị Hà, Tạ Thành Văn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Y học Tập 83 Số 3 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Y học

Phát hiện đột biến Gen F8 và xác định người lành mang Gen bệnh trên phả hệ gia đình một bệnh nhân Hemophilia A

 • Tác giả : Bùi Thị Thu Hương, Trần Huy Thịnh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Đức Hinh, Tạ Thành Văn, Trần Thị Oanh, Trần Vân Khánh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Y học Tập 89 Số 4 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Y học

Experiments on Vietnamese Folk Songs Content-based Searching based on Pitch Estimation

 • Tác giả : Phùng Thị Thu Hiền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Advances in Computer Science and Technology (IJACST) Tập 2 Số 10 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

So sánh hai phương pháp trích chọn đặc trưng âm thanh: Đường bao phổ (MFCC) và cao độ Pitch trong việc tìm kiếm âm nhạc theo nội dung

 • Tác giả : Phùng Thị Thu Hiền, Đoàn Xuân Ngọc, TS. Phùng Trung Nghĩa,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên Số 12 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Ngô Thị Kim Quy
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Vũ Sơn
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm

 • : Lương Hùng Tiến
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Dư Ngọc Thành
 • : Tài nguyên-Môi trường
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Trần Thị Minh Tâm
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Thoa
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Văn Phúc
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm