Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2012 tại Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 95 Số 7 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Hiện trạng sử dụng đất nội thị trong quá trình đô thị hóa ở TPTN

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Quang Tiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 5, 2010. Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Tài Nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập báo cáo KH, Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 3, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2008. Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Phân tích kết quả tốt nghiệp năm học 2005 - 2006 và một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại ĐHSP - ĐHTN

 • Tác giả : Trần Viết Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Khoa học Công nghệ toàn quốc, tháng 10/2006 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Chế độ nhiệt - ẩm và ảnh hưởng của chúng tới phân bố chè tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Bùi Thị Thanh Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập các báo khoa học tại Hội nghị Khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 2, Hà Nội, 2006 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Tuyên
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 7297035
 • Số người đang online: 324
 • Ngày hôm qua: 5973