Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Ảnh hưởng của chuẩn mực xã hội đến hành vi phàn nàn và ý định thay đổi nhà cung cấp của khách hàng

 • Tác giả : Phạm Văn Hạnh, Hoàng Thị Huệ,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 124 Số 10 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Ảnh hưởng của trí tuệ cảm xúc và chuẩn mực xã hội đến hành vi phàn nàn của khách hàng

 • Tác giả : Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Văn Hùng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và dự báo Tập 4 Số 564 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Kết quả điều trị vết thương mạch máu ngoại vi tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

 • Tác giả : Lô Quang Nhật, Nguyễn Huy Sơn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Y học Việt Nam Tập 412 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Y học

Đánh giá kết quả điều trị vết thương mạch máu ngoại vi tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên giai đoạn 2005-2011

 • Tác giả : Lô Quang Nhật, Huỳnh Tất Trung, Nguyễn Huy Sơn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Y học thực hành Tập 876 Số 7 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Y học

Phát hiện người mang gen bệnh và chẩn đoán trước sinh bệnh Hemophilia A

 • Tác giả : Bùi Thị Thu Hương, Trần Huy Thịnh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Đức Hinh, Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Y học Tập 88 Số 3 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Y học

 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Ngô Thị Kim Quy
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Vũ Sơn
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm

 • : Mai Thị Ngọc Anh
 • : Ngôn ngữ học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Khoa Ngoại ngữ
 • : Đỗ Huy Khôi
 • : Điện - Điện tử - Tự động hóa
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • : Đỗ Huy Khôi
 • : Điện - Điện tử - Tự động hóa
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • : Quách Thị Nga
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Khoa Ngoại ngữ
 • : Hoàng Kim Diệu
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm