Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Research and proposed solutions for improvement of the competitiveness of regions in Vietnam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: World Scientific News Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Analyzing Financial Factors to Improve Production and Business Efficiency

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Economics and Business Administration Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Research system for management of wages and applications in management of wages in vietnamese enterprises

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International journal of applied science and research Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tác động của đầu tư FDI từ tập đoàn Samsung tới nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Thương Mại Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Studying The Selection of The Priority Industry And Lessons Learned for Local And Excessive Thai Nguyen

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Nguyễn Văn Huân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 13625533
 • Số người đang online: 187
 • Ngày hôm qua: 9019