Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Nghiên cứu thực trạng tài chính chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu, Hà Thị Thanh Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Tài chính Tập 2 Số 642 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Về chính sách tài chính cho chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu, Hà Thị Thanh Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo Tập 24 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu, Nguyễn Thị Kim Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á và Thái Bình Dương Tập 478 Năm 216
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Quản trị tài sản ngắn hạn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại thành phố Thái Nguyên

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu, Ngô Thị Thu Mai,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tại chí Khoa học và Công nghệ Tập 148 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Đánh giá nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu, Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Đắc Dũng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 143 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Giáp Thị Thùy Trang
 • : Vật Lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Vũ Quỳnh Nam
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đào Xuân Thanh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Khoa Quốc tế
 • : Nguyễn Thị Thuý Vân
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Hoàng Văn Phụ
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Khoa Quốc tế
 
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 14986436
 • Số người đang online: 433
 • Ngày hôm qua: 11751