Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi trong chính sách tài chính và kế toán liên quan đến tài sản cố định của các đơn vị sự nghiệp công lập

 • Tác giả : Ma Thị Hường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phân tích báo cáo tài chính trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế thuộc ngành Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 • Tác giả : Ma Thị Hường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thanh niên Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các đơn vị sự nghiệp ngành Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 • Tác giả : Ma Thị Hường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nghiên cứu khoa học kiểm toán Số 83 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Về tính khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các đơn vị sự nghiệp công lập

 • Tác giả : Ma Thị Hường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế và Dự báo Số 20 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Một số yếu tố ảnh hưởng đến kế toán trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp có thu

 • Tác giả : Nguyễn Thị Lan Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí thông tin và dự báo Kinh tế-Xã hội Số 120 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Trương Minh Tuyên
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Khoa học
 • : Kiều Quốc Lập
 • : Tài nguyên-Môi trường
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Dương Nghĩa Bang
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Khoa học

 • : Bùi Hương Giang
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Lê Huy Hoàng
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Trần Đỗ Minh Châu
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Trần Đình Hùng
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Phan T Phương Thảo
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 10963387
 • Số người đang online: 321
 • Ngày hôm qua: 12817