Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

“Phân tích quá trình va chạm trong vi động cơ điện-nhiệt dùng phương pháp mô phỏng tức thời"

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Quang Địch
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật Tập 110 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học ứng dụng

Cải tiến và mô phỏng vi động cơ quay kiểu điện nhiệt

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Quang Địch
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa lần thứ 3 (VCCA 2015) Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

A micro transmission system based on combination of micro elastic structures and ratchet mechanism

 • Tác giả : Phuc Pham Hong, Lam Dang Bao, Duzng Nguyen Tien, Dich Nguyen Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Microsystem Technologies Micro- and Nanosystems Information Storage and Processing Systems Tập 21 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học ứng dụng

Thiết kế, chế tạo thử vi động cơ đường kính 2,5mm dựa trên công nghệ MEMS

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Quang Địch
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật Tập 108 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học ứng dụng

Nâng cao chất lượng điều khiển cho đối tượng có đặc tính cực trị

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Công,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Thái Nguyên Tập 137 Số 7 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Trương Minh Tuyên
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Khoa học

 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Kim Anh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hồng Hạnh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Thu Hằng
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thu Thương
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD