Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Tổng hợp, đặc trưng và nghiên cứu động học hấp phụ xanh metylen của vật liệu cacbon mao quản trung bình trật tự

 • Tác giả : Đào Đức Cảnh, Nguyễn Thị Nhường, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Lê Hà Giang, Nguyễn Kế Quang, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Kim Hoa, Vũ Anh Tuấn, Đặng Tuyết Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 3 Số 4 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu tính chất hấp phụ xanh metylen của vật liệu cacbon mao quản trung bình chứa đồng

 • Tác giả : Đào Đức Cảnh, Nguyễn Thị Nhường, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Lê Hà Giang, Nguyễn Kế Quang, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Kim Hoa, Vũ Anh Tuấn, Đặng Tuyết Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 52 Số 6 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Tổng hợp và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano Ag-TiO2.

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Lưu Tuấn Dương, Trịnh Ngọc Hoàng, Lê Văn Hoàng, Nguyễn Văn Đăng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 52 Số 3 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA-16 ứng dụng làm chất hấp phụ

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trương Thị Thảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 15 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Tổng hợp vật liệu lai mao quản trung bình SBA-15 sử dụng làm chất mang cố định enzym DAAO.

 • Tác giả : Nguyễn Thị HồngHoa, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Thị Ngọc Linh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 112 Số 12 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Trương Minh Tuyên
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Khoa học
 • : Kiều Quốc Lập
 • : Tài nguyên-Môi trường
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Dương Nghĩa Bang
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Khoa học

 • : Lê Huy Hoàng
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Trần Đỗ Minh Châu
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Trần Đình Hùng
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Phan T Phương Thảo
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Hoàng Thị Chiên
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 8453918
 • Số người đang online: 154
 • Ngày hôm qua: 10571