Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Phân tích lỗi sai khi sử dụng động từ năng nguyện “要”của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Trung Quốc - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Ngô Thị Trà - Nguyễn Thị Hải Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 225 Số 7 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng cây Lạc tiên tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trịnh Đình Khá, Hà Duy Trường, Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số 3/2021 Số 3 Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trường đến quá trình sinh trưởng của cây con Lạc tiên (Passiflora foetida L.) ở giai đoạn vườn ươm

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiền*, Trịnh Đình Khá, Nguyễn Hải Hòa, Đàm Văn Vinh, Nông Đức Hiếu, Lồ Di Mềnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Số 5/2020 Số 5 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Xây dựng chủ đề tích hợp Em tập pha chế dung dịch để dạy học nội dung phương trình và hệ phương trình cho học sinh lớp 9

 • Tác giả : Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Việt Cường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Chuẩn bị cho giáo viên về kiến thức và kĩ năng thực hành đáp ứng nhu cầu dạy học Toán ở THCS theo quan điểm tích hợp

 • Tác giả : 2. Đào Tam, Trần Việt Cường, Phạm Văn Hiệu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 17 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Nguyễn Văn Huân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm