Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Một số đặc điểm của cấu trúc nhân quả được biểu hiện bằng quan hệ từ (khảo sát trong truyện ngắn của Võ Quảng)

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Ánh Hồng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số 155 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Robust finite-time guaranteed cost control for positive systems with multiple time delays

 • Tác giả : Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Systems Science and Complexity (ISI) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân cấp trung học phổ thông

 • Tác giả : TS Nguyễn Thị Khương - Giảng viên; CN Hoàng Thị Chiên, CN Nguyễn Quang Lanh, CN Nguyễn Thị Liên, - Học viên Cao học K23; Khoa Giáo dục Chính trị - Trường ĐHSP – ĐHTN
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

“Phát triển chương trình đào tạo giáo viên GDCD ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Giáo dục và xã hội Số 9 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Ứng dụng phần mềm ales và phần mềm primer kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích hợp đất trồng lúa tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Thị Hiên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam Tập 51 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Quang Hợp
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Tuân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Bùi Thị Minh Hà
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lưu Thị Thùy Linh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Đỗ Xuân Luận
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 18154904
 • Số người đang online: 538
 • Ngày hôm qua: 7779