Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Ảnh hưởng của tư tưởng duy tân về giáo dục của Yukichi Fukuzawa đối với xã hội Nhật Bản

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á Tập 1 Số 167 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Enhanced Material Removal Rate and Surface Quality of H13 Steel in Electrical Discharge Machining With Graphite Electrode in Rough Machining

 • Tác giả : Banh Tien Long, Ngo Cuong, Nguyen Huu Phan, and Pichai Janmanee
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 4 Số 2 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Machining Properties Evaluation of Copper and Graphite Electrodes in PMEDM of SKD61 Steel in Rough Machining

 • Tác giả : Banh Tien Long, Ngo Cuong, Nguyen Huu Phan, Pichai Janmanee
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 4 Số 3 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Effects of Titanium Powder Concentrations during EDM Machining Efficiency Of Steel SKD61 Using Copper Electrode

 • Tác giả : B. T. Long, N. Cuong, N. H. Phan, N. D. Man, P. Janmanee
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 7 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Experimental Investigations of Hot Forging Die Surface Layer of Skd61 Steel in Die Sinking Electrical Discharge Machining

 • Tác giả : B. T. Long, N. Cuong, N. H. Phan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Tuyên
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Đỗ Hương Giang
 • : Triết học - Xã hội học - Chính trị học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 6881214
 • Số người đang online: 265
 • Ngày hôm qua: 12105