Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Đặc điểm một số yếu tố nguy cơ và nồng độ IL-8, TNF-A ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

 • Tác giả : Vũ Tiến Thăng, Nguyễn Oanh Oanh, Đặng Lịch
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 426 Số 1 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Y học

Nghiên cứu nồng độ IL-6 và IL-10 ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

 • Tác giả : Vũ Tiến Thăng, Nguyễn Oanh Oanh, Đặng Lịch
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Y học Việt Nam Tập 426 Số 1 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Y học

Phương pháp không lưới RBF-FD sử dụng nội suy Hermite RBF giải phương trình Poisson

 • Tác giả : Ngô Mạnh Tưởng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên. Tập 132, số 02, 2015, p 171-175 Tập 132 Số 2 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Nghiên cứu thực trạng cận thị giả và một số yếu tố nguy cơ ở học sinh một số trường trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Vũ Quang Dũng, Hoàng Thị Ngọc Trâm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khọc Công nghệ Đai học Thái Nguyên Tập 89 Số 1 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Y học

Tách dòng phân tử gen mã hóa peroxidase từ hai giống dừa cạn (Cantharanthus roseus L.)

 • Tác giả : Bùi Thị Hà, Lương Thanh Huyền, Nguyễn Thị Tâm, Chu Hoàng Mậu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 119 Số 15 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Tuyên
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Đỗ Hương Giang
 • : Triết học - Xã hội học - Chính trị học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 7092693
 • Số người đang online: 181
 • Ngày hôm qua: 7996