Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Xây dựng chủ đề tích hợp Em tập pha chế dung dịch để dạy học nội dung phương trình và hệ phương trình cho học sinh lớp 9

 • Tác giả : Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Việt Cường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Chuẩn bị cho giáo viên về kiến thức và kĩ năng thực hành đáp ứng nhu cầu dạy học Toán ở THCS theo quan điểm tích hợp

 • Tác giả : 2. Đào Tam, Trần Việt Cường, Phạm Văn Hiệu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 17 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Designing and Using Geometry Case Studies in the Last Grade at Secondary Schools by Integrated Teaching Method in Vietnam

 • Tác giả : Tran Viet Cuong, Dao Tam, Pham Van Hieu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 8 Số 12 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Delay-Dependent and order-dependent control for fractional-order neural networks with time-varying delay

 • Tác giả : Nguyen Huu Sau, Duong Thi Hong, Nguyen Thi Thanh Huyen, Bui Viet Huong, Mai Viet Thuan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Differential Equations and Dynamical Systems (ESCI) Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Tạo cây khoai lang chuyển gen mang cấu trúc gen cry3Ca1 thông qua vi khuẩn A.tumefaciens.

 • Tác giả : Vũ Thị Lan, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 40 Số 2 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Nguyễn Văn Huân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm