Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Một vài trao đổi về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 • Tác giả : Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Một vài đặc điểm về văn hoá, lối sống của sinh viên trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Văn hóa sinh viên dưới tác động của kinh tế thị trường hiện nay – Vấn đề đặt ra và một số kiến nghị

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội, Lê Thị Thu Huyền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Dạy và Học ngày nay Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Giữ gìn văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Văn hóa - Nghệ thuật, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Bước đầu đánh giá thực trạng nghèo đa chiều tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

“Những nhân tố ảnh hưởng đến tìm kiếm việc làm của sinh viên hiện nay - Trường hợp tại Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội, Lê Thị Thu Huyền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Dạy và Học ngày nay Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

“Tuyên truyền, giáo dục giữ gìn văn hóa Tày ở Thái Nguyên”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Văn hóa - Nghệ thuật, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Sự biến đổi giá trị văn hóa truyền thống của người Tày ở Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Văn hóa - Nghệ thuật, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

“Giá trị văn hoá truyền thống của người Tày qua tinh thần hiếu học”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Dân tộc - Cơ quan ngôn luận của Uỷ Ban Dân tộc Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Cải thiện chỉ số đào tạo lao động nhằm nâng cao năng lực cạnh canh của tỉnh Phú Thọ”

 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hường, Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 500 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hướng phát triển bền vững

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 500 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Thực trạng và nguyên nhân thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2015: Nghiên cứu trường hợp tập đoàn Samsung

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 498 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Mỹ nhân nơi đồng cỏ của Lê Hoài Nam - Nhìn từ đặc trưng tiểu thuyết

 • Tác giả : Cao Thị Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam Tập 272 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Một số đặc điểm lâm học của loài xoan mộc (Toona Surenii Blume Merr) tại Khu bảo tồn Loài & Sinh cảnh Nam Xuân Lạc – Bắc Kạn

 • Tác giả : Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lường Quốc Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 4 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Đa dạng loài cây dược liệu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái

 • Tác giả : Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Một số đặc điểm lâm học loài Vàng tâm tại VQG Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ

 • Tác giả : Hồ Ngọc Sơn, Hoàng Anh Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Sử dụng ảnh Landsat xác định chỉ số diện tích lá (LAI) và mối tương quan với lượng mưa tại VQG Cát Bà, thành phố Hải Phòng giai đoạn 1996 - 2016

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Hải Hòa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học trái đất - Mỏ

Sử dụng ảnh Spot 6 xây dựng bản đồ sinh khối và trữ lượng Carbon rừng trồng Thông thuần loài tại xã Nguyên Bình, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

 • Tác giả : Nguyễn Hải Hòa, Trần Thị Phương Thúy, Dương Trung Hiếu, Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên Số 4 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Ứng dụng GIS và ảnh Landsat đa thời gian xây dựng bản đồ biến động diện tích rừng tại xã vùng đệm Xuân Đài và Kim Thượng, Vườn Quốc gia Xuân Sơn

 • Tác giả : Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn T.Thu Hiền, Lương T.Thu Trang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 3 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Existence results and iterative method for solving the cantilever beam equation with fully nolinear term

 • Tác giả : Đặng Quang Á, Ngô Thị Kim Quy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Elsevier / Nonlinear Analysis: Real World Applications Tập 36 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học
 
Trang 1/161 <12345678910...160161>