Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Differential stability of a class of convex optimal control problems

 • Tác giả : D.T.V. An, J.C. Yao and N.D. Yen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: accepted for publication in Applied Mathematics and Optimization (SCI), Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

MỞ RỘNG DẢI TẦN TỪ THẨM ÂM DỰA TRÊN MÔ HÌNH LAI HÓA BẬC HAI CHO CẤU TRÚC ĐỐI XỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Minh Tân, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Mây , Vũ Đình Lãm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 172 Số 121 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

VAI TRÒ CỦA TỔN HAO LỚP ĐIỆN MÔI LÊN SỰ MỞ RỘNG VÙNG CÓ CHIẾT SUẤT ÂM SỬ DỤNG MÔ HÌNH LAI HÓA BẬC HAI

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hiền , Nguyễn Xuân Ca,Nguyễn Thị Mây, Phạm Minh Tân , Nguyễn Thanh Tùng , Vũ Đình Lãm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 51 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ Ủ NHIỆT VÀ HỢP PHẦN LÊN TỶ PHẦN PHA SẮT TỪ CỦA HỢP KIM MnBi

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 47 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Định hướng tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tài chính Số 663 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế và Phát triển Số 241 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Các nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép tại tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Tập 255 Số 7 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện mới

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế Châu Á - TBD Số 498 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Kế toán công nợ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế và QTKD Tập 1 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp tăng cường tính tự chủ của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 160 Số 15 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty cổ phân đầu tư và thương mại TNG

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 156 Số 11 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phát triển chuỗi giá trị ngành chè tỉnh Yên Bái

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế Châu Á - TBD Tập 481 Số 11 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Định hướng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chè yên Bái

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Tập 475 Số 8 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Yên Bái đẩy mạnh khai thác tiềm năng và thế mạnh kinh tế từ cây chè

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tài chính Tập 637 Số 7 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường Đại học Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương, Đáo Đại Thắng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 152 Số 7 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phát triển chăn nuôi trâu ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Quản lý Kinh tế Số 70 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng thương hiệu trâu Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 142 Số 12 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty VInaphone

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 133 Số 3 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại VDB Tuyên Quang

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế và dự báo Số 4 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Hợp tác xã chè tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Tập 228 Số 4 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 1/159 <12345678910...158159>