Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

On the Determinants of Korea’s outward Foreign Direct Investment: Does Institutional Distance Matter?

 • Tác giả : Nguyen Thi Thanh Huyen, Tran Nhuan Kien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Conference Proceedings “The 1st International Conference on Contemporary Issues on Economics, Management & Business” - November 2018, Hanoi - Vietnam. Labor – Social Publishing House Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng hệ thống tái sinh thông qua mô sẹo phục vụ chuyển gen vào hai giống khoai lang Chiêm dâu và KB1

 • Tác giả : Vũ Thị Lan,Phạm Bích Ngọc, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Ảnh hưởng của vật liệu nuôi cấy mô sẹo và thành phần môi trường đến khả năng tái sinh chồi ở khoai lang

 • Tác giả : Vũ Thị Lan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CH, ĐHTN Tập 172 Số 12 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Ảnh hưởng của sự kết hợp GA3 với ABA đến sự tái sinh chồi từ mô sẹo giống khoai lang Chiêm Dâu

 • Tác giả : Vũ Thị Lan, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CH, ĐHTN Tập 161 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Kết quả nghiên cứu tạo cây khoai lang kháng bọ hà thông qua công nghệ gen

 • Tác giả : Phạm Bích Ngọc, Lê Trần Bình, Vũ Thị Lan, Chu Hoàng Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ KH&CN: 3(3): 54-58. Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu tạo cây khoai lang chuyển gen mang cấu trúc gen vip2-1 thông qua vi khuẩn A. Tumefaciens.

 • Tác giả : ũ Thị Lan, Phạm Bích Ngọc, Lê Thu Ngọc, Nguyễn Thị Hoài Thương, Trần Thu Trang, Nguyễn Văn Đoài, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Công nghệ Sinh học: 13(4): 1091-1099. Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu tái sinh chồi trực tiếp từ cuống lá và mảnh lá của giống khoai lang Chiêm Dâu và KB1

 • Tác giả : Vũ Thị Lan, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHQGHN, 31(4S): 177-184 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Agrobacterium – mediated transformation of cry8Db gene in Vietnam sweet potato cultivar.

 • Tác giả : Pham Bich Ngoc, Vu Thi Lan, Tran Thu Trang, Nguyen Hoai Thuong, Le Thu Ngoc, Chu Hoang Ha, Le Tran Binh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Life Science Tập 9 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây khoai lang

 • Tác giả : Vũ Thị Lan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CH, ĐHTN Số 8 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

New Criteria for Guaranteed Cost Control of Nonlinear Fractional-Order Delay Systems: a Razumikhin Approach

 • Tác giả : Vu Ngoc Phat, Mai Viết Thuận, Tran Ngoc Tuan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Mathematics Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Sách chuyên khảo: Chuyển dịch cơ cấu đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : TS. Nguyễn Tiến Long, TS. Trần Văn Quyết
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Evaluating community support and participation in tourism development in Northeast region of Vietnam: a case study in Ba Be National Park”

 • Tác giả : Phạm Minh Hương, Trần Văn Quyết, Trần Quang Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Giang”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Văn Quyết, Trần Văn Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 6 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Thúc đẩy thu hút đầu tư vào các tỉnh phía bắc Việt Nam Kinh nghiệm thành công của tỉnh Quảng Ninh”

 • Tác giả : Nguyễn Văn Hùng, Đàm Văn Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 4 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Liên kết vùng trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội khu vực đông Bắc”

 • Tác giả : Phạm Minh Hương, Trần Văn Quyết, Nguyễn Thị Minh Huệ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 4 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Tái cấu trúc đầu tư tỉnh Thái Nguyên theo hướng bền vững”

 • Tác giả : Trần Văn Quyết, Dương Thanh Tình, Nguyễn Thế Huân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 6 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Thái Nguyên”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Quang Cảnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 458 Số 7 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

On reduced-order linear functional interval observers for nonlinear uncertain time-delay systems with external unknown disturbances

 • Tác giả : Dinh Cong Huong, Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Circuits, Systems, and Signal Processing (2018) DOI: 10.1007/s00034-018-0951-0 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New results on robust finite-time passivity for fractional-order neural networks with uncertainties

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Dinh Cong Huong, Dương Thị Hồng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neural Processing Letters (2018) DOI: 10.1007/s11063-018-9902-9 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Robust finite-time guaranteed cost control for positive systems with multiple time delays

 • Tác giả : Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Systems Science and Complexity Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học
 
Trang 1/125 <12345678910...124125>