Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Phân tích lỗi sai khi sử dụng động từ năng nguyện “要”của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Trung Quốc - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Ngô Thị Trà - Nguyễn Thị Hải Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 225 Số 7 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng cây Lạc tiên tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trịnh Đình Khá, Hà Duy Trường, Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số 3/2021 Số 3 Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trường đến quá trình sinh trưởng của cây con Lạc tiên (Passiflora foetida L.) ở giai đoạn vườn ươm

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiền*, Trịnh Đình Khá, Nguyễn Hải Hòa, Đàm Văn Vinh, Nông Đức Hiếu, Lồ Di Mềnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Số 5/2020 Số 5 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Xây dựng chủ đề tích hợp Em tập pha chế dung dịch để dạy học nội dung phương trình và hệ phương trình cho học sinh lớp 9

 • Tác giả : Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Việt Cường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Chuẩn bị cho giáo viên về kiến thức và kĩ năng thực hành đáp ứng nhu cầu dạy học Toán ở THCS theo quan điểm tích hợp

 • Tác giả : 2. Đào Tam, Trần Việt Cường, Phạm Văn Hiệu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 17 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Designing and Using Geometry Case Studies in the Last Grade at Secondary Schools by Integrated Teaching Method in Vietnam

 • Tác giả : Tran Viet Cuong, Dao Tam, Pham Van Hieu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 8 Số 12 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Delay-Dependent and order-dependent control for fractional-order neural networks with time-varying delay

 • Tác giả : Nguyen Huu Sau, Duong Thi Hong, Nguyen Thi Thanh Huyen, Bui Viet Huong, Mai Viet Thuan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Differential Equations and Dynamical Systems (ESCI) Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Tạo cây khoai lang chuyển gen mang cấu trúc gen cry3Ca1 thông qua vi khuẩn A.tumefaciens.

 • Tác giả : Vũ Thị Lan, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 40 Số 2 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

New results on reachable sets bounding for delayed positive singular systems with bounded disturbances

 • Tác giả : Nguyen Huu Sau; Dinh Cong Huong; Mai Viet Thuan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of the Franklin Institute (SCIE-Q1, IF: 4.036) Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Finite-time control analysis of nonlinear fractional-order systems subject to disturbances

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Piyapong Niamsup, Vu Ngoc Phat
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (SCIE-Q2) Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển năng lực từ ngữ cho học sinh tiểu học thông qua các bài mở rộng vốn từ

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Nâng cao chất lượng giáo viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: "20 năm phát triển mô hình đào tạo giáo viên liên thông". Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 thông qua các bài thơ thiếu nhi

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trương THCS huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 • Tác giả : "Nguyễn Ngọc Hiếu", "Lê Thị Bích Hảo"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Vấn đề nghiên cứu bài học trong cộng đồng học tập hiện nay

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: “Giáo dục cho mọi người” Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Factors to Impact Third-year Student's Motivation in Writing English Essays at School of Foreign Languages – Thai Nguyen University

 • Tác giả : Le Thi Nhung, Le Thuy Dung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Dạy học qua Dự án lần thứ 3: Giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án ở trường Phổ thông tại Việt Nam Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Ảnh hưởng của từ Hán Việt và một số kiến nghị trong việc dạy và học từ vựng tiếng Hán

 • Tác giả : Lưu Thị Lan Hương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

越南李朝喃字碑刻考察

 • Tác giả : Ngô Thị Ánh Tuyết, Vi Thị Hoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế nghiên cứu và giảng dạy chữ Hán, năm 2019, Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh, 1/2019 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Một vài kiến nghị trong việc thiết kế và biên soạn bài tập bổ trợ môn Luyện viết tiếng Trung Quốc trình độ sơ cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Vi Thị Hoa,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo gảng dạy môn khoa học xã hội tại Khoa Ngoại ngữ, Định hướng và thách thức, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học
 
Trang 1/134 <12345678910...133134>