Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 và Ag2O/SrTiO3

 • Tác giả : Mai Xuân Trường, Ma Văn Chiến, Phạm Trung Dũng, Nguyễn Thị Tố Loan, Bùi Đức Nguyên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 – special issue 1 (2021) 339-343 Tập 10 Số 1 Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Hoạt tính quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến của vật liệu nano compozit TiO2/MWCNTS điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt

 • Tác giả : Mai Xuân Trường, Trần Mạnh Cường, Hầu Văn Hướng, Bùi Đức Nguyên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 – special issue 1 (2021) 334-338 Tập 10 Số 1 Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Effect of CuO Loading on the Photocatalytic Activity of SrTiO3/MWCNTs Nanocomposites for Dye Degradation under Visible Light

 • Tác giả : Xuan Truong Mai, Duc Nguyen Bui, Van Khang Pham, Thi Ha Thanh Pham, Thi To Loan Nguyen, Hung Dung Chau, Thi Kim Ngan Tran
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Inorganics (Q2), 10(9), 130 Tập 10 Số 130 Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Effect of CuO Loading on the Photocatalytic Activity of SrTiO3 for Hydrogen Evolution, Inorganics

 • Tác giả : Xuan Truong Mai, Duc Nguyen Bui, Van Khang Pham, Thi Hien Lan Nguyen, Thi To Loan Nguyen, Hung Dung Chau, Thi Kim Ngan Tran
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Inorganics (Q2), 10(9), 130; https://doi.org/10.3390/inorganics10090130 Tập 10 Số 130 Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu đối chiếu phạm trù ngữ nghĩa "lửa" trong tiếng Trung và tiếng Việt và những lý giải ngôn ngữ từ góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

 • Tác giả : Quách Thị Nga, Nông Thị Hưởng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung 1

 • Tác giả : Chủ biên: Quách Thị Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Sổ tay lỗi thường gặp và bài tập bổ trợ ngữ pháp tiếng Trung Quốc giai đoạn sơ cấp

 • Tác giả : Phùng Thị Tuyết, Nguyễn Thị Huyền Trang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Giới thiệu các điểm ngữ pháp tiếng Trung Quốc cơ bản giai đoạn sơ cấp

 • Tác giả : Phùng Thị Tuyết, Nguyễn Thị Mai, Đỗ Thị Thu Hiền, Lưu Thị Lan Hương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

越南学生汉语是非问句的偏误分析

 • Tác giả : Phùng Thị Tuyết
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 174 Số 14 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Nghiên cứu lỗi trong văn bản biên dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt của sinh viên ngành tiếng Trung - trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Phùng Thị Tuyết, Quách Thị Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 226 Số 8 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Phân tích lỗi sai khi sử dụng động từ năng nguyện “要”của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Trung Quốc - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Ngô Thị Trà - Nguyễn Thị Hải Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 225 Số 7 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng cây Lạc tiên tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trịnh Đình Khá, Hà Duy Trường, Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số 3/2021 Số 3 Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trường đến quá trình sinh trưởng của cây con Lạc tiên (Passiflora foetida L.) ở giai đoạn vườn ươm

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiền*, Trịnh Đình Khá, Nguyễn Hải Hòa, Đàm Văn Vinh, Nông Đức Hiếu, Lồ Di Mềnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Số 5/2020 Số 5 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Xây dựng chủ đề tích hợp Em tập pha chế dung dịch để dạy học nội dung phương trình và hệ phương trình cho học sinh lớp 9

 • Tác giả : Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Việt Cường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Chuẩn bị cho giáo viên về kiến thức và kĩ năng thực hành đáp ứng nhu cầu dạy học Toán ở THCS theo quan điểm tích hợp

 • Tác giả : 2. Đào Tam, Trần Việt Cường, Phạm Văn Hiệu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 17 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Designing and Using Geometry Case Studies in the Last Grade at Secondary Schools by Integrated Teaching Method in Vietnam

 • Tác giả : Tran Viet Cuong, Dao Tam, Pham Van Hieu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 8 Số 12 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Delay-Dependent and order-dependent control for fractional-order neural networks with time-varying delay

 • Tác giả : Nguyen Huu Sau, Duong Thi Hong, Nguyen Thi Thanh Huyen, Bui Viet Huong, Mai Viet Thuan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Differential Equations and Dynamical Systems (ESCI) Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Tạo cây khoai lang chuyển gen mang cấu trúc gen cry3Ca1 thông qua vi khuẩn A.tumefaciens.

 • Tác giả : Vũ Thị Lan, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 40 Số 2 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

New results on reachable sets bounding for delayed positive singular systems with bounded disturbances

 • Tác giả : Nguyen Huu Sau; Dinh Cong Huong; Mai Viet Thuan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of the Franklin Institute (SCIE-Q1, IF: 4.036) Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học
 
Trang 1/134 <12345678910...133134>