Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng GV GDCD cấp THPT

 • Tác giả : TS Nguyễn Thị Khương, CN Hoàng Thị Chiên, CN Nguyễn Quang Lanh, CN Nguyễn Thị Liên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Trường ĐHSP tại Lào Cai Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn GDCD ở THPT

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 179 Số 3 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Chênh lệch thu nhập theo giới tính: Lý thuyết và thực trạng tại Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 15 Số 191 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên GDCD ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Giáo dục và xã hội Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

On the Determinants of Korea’s outward Foreign Direct Investment: Does Institutional Distance Matter?

 • Tác giả : Nguyen Thi Thanh Huyen, Tran Nhuan Kien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Conference Proceedings “The 1st International Conference on Contemporary Issues on Economics, Management & Business” - November 2018, Hanoi - Vietnam. Labor – Social Publishing House Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học

 • : Nguyễn Văn Huân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 0913.847.333
 
Đăng ký đề tài
Đăng ký đề xuất
 Thống kê truy cập
 • Số người truy cập: 10755195
 • Số người đang online: 1137
 • Ngày hôm qua: 5090