Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành tại Công ty TNHH Kiểm toán Định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Ngọc Bính, Nguyễn Thị Thu Trang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 488 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Lý luận, phê bình văn học: một góc nhìn mới

 • Tác giả : Cao Thị Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Tiếp nhận tự sự học trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam

 • Tác giả : Cao Thị Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Huế/ Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và dạy học ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục" Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TẠO PHA THỦY TINH TRONG KIM LOẠI SẮT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG

 • Tác giả : Giáp Thị Thùy Trang*, Phạm Đức Linh và Phạm Hữu Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 159 Số 14 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

About Structural Transition of Nickel Metal

 • Tác giả : Giap Thi Thuy Trang, Pham Duc Linh, Pham Xuan Truong and Pham Huu Kien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Quang Hợp
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Tuân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Giáp Thị Thùy Trang
 • : Vật Lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Vũ Quỳnh Nam
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đào Xuân Thanh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Khoa Quốc tế