Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Về quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại của khách hàng cá nhân

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Lý, Nguyễn Thị Thúy Linh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tài chính Tập 2 Số 663 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Lý, Nguyễn Thị Thúy Linh, Dương Thanh Tình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế & Quản trị kinh doanh Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Lý, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Lê Thu Hoài
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tài chính Tập 2 Số 657 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Lý, Lê Thị Thu Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tài chính Tập 2 Số 655 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Investigation of MQL-Employed Hard-Milling Process of S60C Steel Using Coated-Cermented Carbide Tools

 • Tác giả : Tran Minh Duc and Tran The Long
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Mechanics Engineering and Automation Tập 6 Số 3 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Quang Hợp
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Tuân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Bùi Thị Minh Hà
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lưu Thị Thùy Linh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Đỗ Xuân Luận
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD