Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

The effect of friction on the vibro-impact locomotion system: modeling and dynamic response

 • Tác giả : Khac-Tuan Nguyen . Ngoc-Tuan La . Ky-Thanh Ho . Quoc-Huy Ngo . Ngoc-Hung Chu . Van-Du Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Meccanica, Springer Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học ứng dụng

Enhancement of Deep Drilling for Stainless Steels by Nano-Lubricant through Twist Drill Bits

 • Tác giả : Tien-Dat Hoang, Thu-Ha Mai, Van-Du Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Lubricants Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Dynamic response of vibro‑impact capsule moving on the inclined track and stochastic slope

 • Tác giả : he‑Hung Duong, Chi Nguyen Van, Ky‑Thanh Ho, Ngoc‑Tuan La, Quoc‑Huy Ngo, Khac‑Tuan Nguyen,Tien‑Dat Hoang, Ngoc‑Hung Chu, Van‑Du Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Meccanica, Springer Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học ứng dụng

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 và Ag2O/SrTiO3

 • Tác giả : Mai Xuân Trường, Ma Văn Chiến, Phạm Trung Dũng, Nguyễn Thị Tố Loan, Bùi Đức Nguyên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 – special issue 1 (2021) 339-343 Tập 10 Số 1 Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Hoạt tính quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến của vật liệu nano compozit TiO2/MWCNTS điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt

 • Tác giả : Mai Xuân Trường, Trần Mạnh Cường, Hầu Văn Hướng, Bùi Đức Nguyên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 – special issue 1 (2021) 334-338 Tập 10 Số 1 Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Nguyễn Văn Huân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm