Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

A New Framework of Demand Response for Household Customers Based on Advanced Metering Infrastructure Under Smart Grids

 • Tác giả : Minh Y Nguyen, Duc Minh Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Electric Power Components and Systems, Taylor & Francis Tập 44 Số 2 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Design on controllers for electrical appliances in smart home

 • Tác giả : Tran Que Son, Tran Manh Tuan, Le Van Hoan, Phung Thanh Hai, Nguyen Minh Y
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Smart Grid and Clean Energy Tập 6 Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Three-wire network: A new power supply for smart buildings with demand management systems

 • Tác giả : Nguyen Minh Y
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: American Journal of Electrical Research Tập 5 Số 10 Năm 2106
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt khu ký túc xá trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp bằng mô hình công nghệ kết hợp hồ sinh học và bãi lọc trồng cây

 • Tác giả : Vi Thị Mai Hương, Vũ Thị Thao, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Vân Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 154 Số 9 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Công nghệ kết hợp hồ sinh học và bãi lọc trồng cây để xử lý nước thải sinh hoạt

 • Tác giả : Vi Thị Mai Hương, Trần Đức Hạ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 96 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Quang Hợp
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Tuân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Giáp Thị Thùy Trang
 • : Vật Lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm
 • : Vũ Quỳnh Nam
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đào Xuân Thanh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Khoa Quốc tế