Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

New results on reachable sets bounding for delayed positive singular systems with bounded disturbances

 • Tác giả : Nguyen Huu Sau; Dinh Cong Huong; Mai Viet Thuan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of the Franklin Institute (SCIE-Q1, IF: 4.036) Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Finite-time control analysis of nonlinear fractional-order systems subject to disturbances

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Piyapong Niamsup, Vu Ngoc Phat
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (SCIE-Q2) Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển năng lực từ ngữ cho học sinh tiểu học thông qua các bài mở rộng vốn từ

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Nâng cao chất lượng giáo viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: "20 năm phát triển mô hình đào tạo giáo viên liên thông". Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 thông qua các bài thơ thiếu nhi

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

 • : Nguyễn Minh Tân
 • : Y học
 • : Đề tài cấp cơ sở
 • : Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 • : Đồng Văn Đạt
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Nguyễn Văn Huân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • : Chu Hoàng Mậu
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Đại học sư phạm
 • : Nguyễn Mạnh Cường
 • : Chăn nuôi thú y - Thủy sản
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Đình Hải
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đào Việt Hùng
 • : Hóa - Công nghệ thực phẩm
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm